11, 1956, 4

sob022

Artykuły
Str.
J. Leszczyński, Ludzie luźni i czeladź najemna na Śląsku w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie trzydziestoletniej 513
A. Galos, Z historiografii zachodnio-niemieckiej 581
Studia materiałowe
M. Wolański, Handel Śląska z Polską w świetle memoriału kupieckiego z 1718 roku 597
Dyskusja nad konspektem „Historii Śląska”
Z wypowiedzi historyków czeskich (J. Macůrek, Silesiaca w czeskich archiwach; M. Myška, Przyczynek do czesko-śląskich kontaktów gospodarczych w przeszłości) 617
Recenzje
L. Hrabova, K otázce uzniku a vývoje státu u Polabskych Slovanů − L. Tyszkiewicz 624
E. Čáňová, Hospodářský stav panství Ryzmburkv XVI a na počátku XVII století − R. Heck 625
V. Decker, Z dějin papernického řemesla na Slovensku − K. Maleczyńska 627
Pisma Piotra Pampucha, wybór − K. Jońca 628
F. Ryszka i S. Ziemba, Dwa dziesięciolecia Huty ”Kościuszko” − J. Jaros 630
A. Loch, G. Szendzielorz, Kartki z dziejów Huty ” Batory” − F. Biały 633
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
636
Kronika naukowa
Dziesięć lat działalności i rozwoju ”Sobótki” 641
Śladami cyklu ”Wspomnienia z Dziesięciolecia” 649
Streszczenia
651

 

326 Total Views 1 Views Today