15, 1960, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_15_1960_2_src Source file
24 MB 3
pdf Sobotka_15_1960_2_ocr OCR file
8 MB 3
pdf Sobotka_15_1960_2 Table of contents
41 kB 3
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
A. Dereń, A. Stojanowska, Piętnaście lat pracy archiwalnej na Dolnym Śląsku i jej wyniki 119–126
A. Dereń, Zastosowanie zasady proweniencji w archiwach Śląskich w latach 1810-1945 127–138
J. Domański, Polskość Wrocławia w świetle nazw miejscowych 139–181
B. Turoń, Najstarszy kopiarz miasta Wrocławia 183–192
W. Pyrek, Kancelaria miejska Dzierżoniowa w drugiej połowie XVIII wieku 193–204
J. Michalska, Centralna Rada Ludowa we Wrocławiu 205–214
A. Dereń, A. Stojanowska, Polskie dokumenty klasztoru cystersów w Jemielnicy (1648-1720) 215–220
Miscellanea źródłowe
W. Malewiczowa, List Wojciecha Cybulskiego w języku polskim na Śląsku 221–228
K. Fiedor, Stanowisko władz Rejencji Opolskiej w sprawie języka polskiego na Śląsku w świetle nieznanego listu Władysława Nehringa 229–240
Recenzje
241–246
Kronika naukowa
 247–267
Streszczenia w języku niemieckim 268–270

 

276 Total Views 2 Views Today