15, 1960, 2

sob039

Artykuły i studia materiałowe
 Str.
A. Dereń, A. Stojanowska, Piętnaście lat pracy archiwalnej na Dolnym Śląsku i jej wyniki 119
A. Dereń, Zastosowanie zasady proweniencji w archiwach Śląskich w latach 1810-1945 127
J. Domański, Polskość Wrocławia w świetle nazw miejscowych 139
B. Turoń, Najstarszy kopiarz miasta Wrocławia 183
W. Pyrek, Kancelaria miejska Dzierżoniowa w drugiej połowie XVIII wieku 193
J. Michalska, Centralna Rada Ludowa we Wrocławiu 205
A. Dereń, A. Stojanowska, Polskie dokumenty klasztoru cystersów w Jemielnicy (1648-1720) 215
Miscellanea źródłowe
W. Malewiczowa, List Wojciecha Cybulskiego języku polskim na Śląsku 221
K. Fiedor, Stanowisko władz Rejencji Opolskiej w sprawie języka polskiego na Śląsku w świetle nieznanego listu Władysława Nehringa 229
Recenzje
„Sbornik Archivnich Praci” − B. Turoń 241
„Archivni Casopis” − W. Turoniowa 242
„Archen Archivwern” − A. Stojanowska 242
Kronika naukowa
W. Turoniowa, Katalog planów miast śląskich w uporządkowanych zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu 247
J. Pasławska, Zarys dziejów archiwum i zawartość zasobu miasta Legnicy 259
Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w roku 1959. 264
W. Urban, Archiwum archidiecezjalne i biblioteka kapitulna we Wrocławiu w latach 1949-1959 265

 

422 Total Views 1 Views Today