15, 1960, 4

sob041

Artykuły i studia materiałowe
Str.
W. Czapliński, Polska wobec początków wojny trzydziestoletniej 1618-1620 449
J. Leszczyński, Struktura społeczna i stosunki demograficzne na wsi kłodzkiej w XVII wieku 479
M. Šmerda, Między polską a czeską orientacją kulturalną (Czeskie i polskie wpływy kulturalne na G. Śląsku po wojnie trzydziestoletniej) 497
B. Garyga, Narzędzia uprawy ziemi w górskich terenach na pograniczu Czech i Śląska 515
A. Galos, Klęska cesarskich Niemiec w oczach Duńczyka 539
J. Pabisz, Z działalności niektórych organizacji antyrobotniczych na Śląsku Cieszyńskim (materiały) 549
Recenzje
A. Rombowski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI-połowa wieku XVIII) − K. Orzechowski 561
P. Stulz i A. Opitz, Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der Französischen Revolution − S. Michalkiewicz 563
E. Odorkiewicz, Śląsk a powstanie styczniowe − M. Pater 566
F. Fischer, Deutsche Kriegsziele. Revolutionierung und Separatfrieden im Osten 1914-1918 − J. Pajewski 568
E. Klein, Sprawy polskie na opolszczyźnie w aktach administracji niemieckiej w latach 1921-1935 − K. Fiedor 571
W. Sauter, Z walk o polskość Babimojszczyzny − H. Z. 573
„Lětopis Intituta za Serbski Ludospyt” − J. Leszczyński 573
”Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posiadanie lassyckie) − J. Leszczyński 575
Zapiski sprawozdawcze
L. Stern, Philipp Melanchthon, Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae − L. M. 578
J. Leszczyński, Z dziejów chłopów podgórskich − K. O. 578
M. Šmerda, Parcelace těšinských dvorů v letech 1760-1772 a vznik ustroňských železáren − J. L. 579
O. Feyl, Materialien zum Polen-Konnex der Universität Jena im 19. Jahrhundert − P. 580
J. Wądołkowska, Bibliografia poloników wydanych przez firmę Kronow we Wrocławiu − K. O. 580

 

393 Total Views 1 Views Today