16, 1961, 1

sob042

Artykuły i studia materiałowe
Str.
Prace historyków polskich nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich. Referat zbiorowy wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej w Pradze 1959 r.:
I. J. Dąbrowski Wczesne średniowiecze 1
II. E. Maleczyńska Okres od XIV do połowy XVI wieku 8
III. K. Lepszy Wieki XVI-XVII 13
IV. J. Chlebowczyk Powojenny dorobek historiografii polskiej w zakresie stosunków polsko-czeskich i słowackich w XIX-XX wieku (do r. 1945) 22
F. Mětšk Uwagi w sprawie germanizacji na terenie księstwa krośnieńskiego 43
K. Kwaśniewski Niektóre obrzędu ludowe dawnego Wrocławia 54
J. Rudnicka Relacje Wojciecha Cybulskiego o Wrocławiu : (korespondencja do rodziny z lat 1860-1862) 65
A. Juzwenko Na marginesie wpływu polityki wschodniej rządu polskiego na ukształtowanie się zachodniej granicy Polski (1918-1920) 74
W. Urban Ostatnie kazanie polskie w Kościele Św. Marcina we Wrocławiu 101
Recenzje
G. Labuda, Testament Bolesława Krzywoustego; tenże, Zabiegi o utzymanie jedności państwa polskiego w latach 1138-1146 − K. Maleczyński 104
„Zeitschrift für Ostforschung” − E. M. 113
„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” − E. M. 113
Historia Czechosłowacji ostaniego stulecia w Československým Časopisie Historickím (R. VI-VIII, 1958-1960) − A. Galos 114
S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku − J. Demel 118
K.Jonca, Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym na Śląsku w latach 1889-1914 − B. Szerer 120
M. Kasper, J. Šołta, Aus Geheimakten nazistischer Wendenpolitik − F. Szymiczek 125
Zapiski sprawozdawcze
V. Urban, Le rôle de l’Église dans l’histoire des liens entre la Silésie et la Pologne − J. L. 128

 

361 Total Views 2 Views Today