16, 1961, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_16_1961_2_src Oryginał
26 MB 11
pdf Sobotka_16_1961_2_ocr Plik OCR
7 MB 31
pdf Sobotka_16_1961_2 Spis treści
113 kB 14

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
J. Leszczyński, Problem chłopski na sejmie górnołużyckim od zarania XVI do początków XVII wieku 143
A. Nikliborc, Osiemnastowieczny import książki francuskiej do Polski przez Kornów 161
M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej 176
B. W. Januszewski, Listy Władysława Nehringa do Zygmunta Celichowskiego (1874-1901) 200
B. Szerer, W obronie prawdy historycznej czy starych mitów? (Na marginesie ostatnich prac o ruchu robotniczym na Śląsku) 231
C. Hernas, Z. Kubikowski, R. Wołoszyński, Kilka uwag na temat potrzeby, organizacji i programu badań kulturoznawczych na Dolnym Śląsku 251
Miscellanea
J. Pasławska, Z dziejów polskości kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu 265
Recenzje
Zapiski sprawozdawcze
Kronika naukowa
Streszczenia w języku niemieckim
314
488 Total Views 1 Views Today