16, 1961, 4

sob046

Artykuły i studia materiałowe
Str.
Z. Świechowski, Zadania historii sztuki w stosunku do średniowiecznej sztuki Śląska 481
K. Maleczyński, Ze studiów nad ludnością chłopską w Polsce wcześniejszego średniowiecza (do połowy XIII w.) 495
W. Korta, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej w Polsce do połowy XIII wieku 528
J. Sawicki, Ze studiów nad konstytucjami wrocławskimi biskupa Nankera (1327-1331) 567
M. Kapłon, W sprawie zajęcia Wschowy przez Kazimierza Wielkiego 598
Recenzje
M. N. Tichomirow, Ob ochranie i izuczeniju pismiennych bogactw naszej strany − B. Turoń 602
O. Bartel, Filip Melanchton w Polsce −  E. Maleczyńska 603
R. Forberger, Die Manufakturen in Sachsen von Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts − W. Pyrek 604
W. O. Henderson, The State and the Industrial Revolution in Prussia 1740-1870 − W. Długoborski 607
G. Klepel, Die Gas- und Kokserzeugung aus Steinkohlen in Deutschland − S. Michalkiewicz 612
M. Pater, Z dziejów agitacji politycznej na Górnym Śląsku w r. 1848 − J. Sydor 614
J. Purš, Dělnické hnuti v českých zemich 1849-1867 − J. Sydor 617
R. d’Harcourt, L’Allemagne et l’Europe − P. de Laval 618
”Rocznik Ziemi Kłodzkiej”, t. IV i V − W. 620
Zapiski sprawozdawcze
Mediaevalia. W pięćsetną rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego −E.M. 622
M. Flodr, Scriptorium Olomoucké − K. Maleczyńska 622
R. Heck, Reformacja a problem walki klasowej chłopów śląskich w XVI wieku − W. 623
W. Czapliński, Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1572-1764) −J.L. 624
P. Nowotny, Čišinskeho národní program na zakładże jeho swětonahlada −W. 624
W. Urban, Polskie księgi zapowiedzi małżeńskich w parafii Syców z XIX wieku −J.L. 625
W. Urban, Księgozbiór ks. Sebastiana Schleupnera w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu −J.L. 625
B. Lehár, K otázce zpracováni dějin průmyslových závodů v Československu −Z.K. 625
Kronika naukowa
J. Chlebowczyk, Z prac Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej 627
K. Fiedor, Położenie gospodarcze rejencji wrocławskiej przed drugą wojną światową w świetle raportów niemieckich władz administracyjnych 629
W. Malewiczowa, Kolekcja akt dotyczących biskupstwa wrocławskiego 630
W. Malewiczowa, Zasoby archiwalne m. Kłodzka w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 632
Streszczenia w języku niemieckim
634

 

398 Total Views 1 Views Today