17, 1962, 1

sob047

Artykuły i studia materiałowe
Str.
F. Ryszka, Temat: Powstanie śląskie-po ośmiu latach (Uwagi na marginesie sesji naukowej w Katowicach w czterdziestolecie trzeciego powstania śląskiego) 1
W. Długoborski, Powstanie tkaczy 1793 r. (Próba nowego spojrzenia) 8
J. Valenta, Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do Polski w latach 1918-1921 31
A. Madeja, Materiały do dziejów polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy w latach 1936-1939 58
Miscellanea źródłowe
S. Inglot, Memoriał „O fabrykacji sukna we Francji i Niderlandach i o środkach, które należałoby wprowadzić w pruskich manufakturach sukna” 84
W. Turoń, Dowody polskości Śląska w źródłach kartograficznych 90
Recenzje
M. Młynarska, Burgum milickie − S. Frelek 96
J. Meznik, Hnuti remeslniku a chudiny v Brne roku 1378 −  R. Heck 98
M. Wolański, Związki handlowe Śląska z Rzeczpospolitą w XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia − K. Orzechowski 102
J. Leszczyński, Ruchy chłopskie na pogórzu sudeckim w drugiej połowie XVII wieku − K. Orzechowski 104
H. Rösel, Die Tschechischen Drucke der Hallsner Pietisten − K. Matwijowski 109
E. Birke, Frankreich und Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert − J. Deme 110
Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza − E. M. 118
Zapiski sprawozdawcze
E. Schmidt, Die Zisterzienserinnenabtei st. Marienstern und die Wallfahrtskirche zu Rosentha − J. L. 121
A. Kunze, Zittaus Weg in die Welt − J. L. 121
B. Miśkiewicz, Wystąpienia chłopskie przeciw anarchii rycerskiej w Wielkopolsce w latach 1382-1384 − B. Grydyk 122
Z. Boras, Szkice z dziejów opolszczyzny − J. Maruszczak 122
F. Roubik, Rukopisne mapy od 16. do poloviny 18. stoleti ve statnim ustrednim archivu w Praze − W. Turoń 123
A. Nyrek, L. Wiatrowski, Gospodarka rybna w księstwie pszczyńskim od końca XVII do początku XIX w. − W. 123
Z. Kwaśny, Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gierczynie w latach 1736-1756 − W. 124
T. Bieda, Z życia cechu płócienników w Dzierżoniowie w latach 1742-1800 − W. 124
J. Janczak, Okręgi sadownicze na Śląsku pod koniecz XVIII wieku − W. 125
T. Gospodarek, Z życia studentów wrocławskich i prószkowskich przed stu laty − J. S. 125

 

438 Total Views 1 Views Today