17, 1962, 3-4

sob048

Artykuły i studia materiałowe
Str.
A. Nadolski, Śląsk w wojnach polsko-niemieckich za Bolesława Chrobrego 327
S. Bylina, Maciej z Legnicy, śląski propagator pism Konrada Waldhausena 334
J. Leszczyński, Przejście Górnych Łużyc pod panowanie saskie 345
K. Orzechowski, Spostrzeżenia o roli pana feudalnego w chłopskim opiekuńczym prawie (na przykładzie jednej ze wsi górnośląskich) 375
A. Galos, Jeszcze jedna statystyka ludności polskiej (ankieta kościelna z 1889 r.) 391
Z. Landau, Stosunek rządów pomajowych do napływu kapitałów zagranicznych do Polski 408
Recenzje
Śląsk. Walka wyzwoleńcza, gospodarka, kultura − T. Ładogórski 427
A. Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens − M. Szyrocki 427
D. Borawska, Ile razy Mieszko II wyprawiał się na Saksonię − K. Maleczyński 429
S. Epperlein, Bauernbedrückung und Bauernwiderstand im hohen Mittelater − W. Korta 432
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego − S. Michalkiewicz 434
Roczniki etnografii śląskiej − B. G. 437
M. Szyrocki, Der junge Gryphius − W. Czapliński 440
T. Musioł, Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1923-1939 − K. Orzechowski 443
G. Aubree, L’armee allemande dans le tourbillon de la politique et de la guerre − P. de Laval 448
J. Favier, Les Archives − B. Turoń 450
G. R. C. Davis, Medieval cartularies of Great Britain. A short catalogue − B. Turoń 451
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1961 − zestawił J. Pabisz 453
Kronika naukowa
R. Heck Profesor Rudolf Urbánek. Wspomnienie pośmiertne 499
S. Michalkiewicz Sesja naukowa w Katowicach poświęcona 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej 502
B. Garyga VIII Sesja Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich poświęcona zagadnieniom demograficznym i socjologicznym ziem zachodnich i północnych 509
Streszczenia w języku niemieckim
513

 

293 Total Views 1 Views Today