18, 1963, 3

sob1963-3

Artykuły i studia materiałowe
Str.
E. Maleczyńska, Odgłosy ruchu anabatyjskiego we Wrocławiu w trzecim i czwartym dziesiątku lat XVI w. 215
K. Orzechowski, Prawo karne i jego rola w stosunkach wsi feudalnej 229
J. Leczyński, Walka szlachty górnołużyckiej z oligarchią urzędniczą w XVII w. 246
H. Rola, Huta „Częstochowa” obiektem spekulacji koncernu „Obereisen” 277
A. Basak, Uwagi na marginesie pracy A. J. Kamińskiego „Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej” 290
Recenzje
Bibliografia Śląska 1960; J. Mayer, Komisja bibliograficzna − K. Maleczyński, J. Pabisz 301
Szkice Legnickie − E. Maleczyńska 304
Regesten der Urkunden des sächsischen Landeshauptarchivs Dresden − K. Maleczyński 304
H. Mueller, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Dokumente 1930−1933. − J. Bartosz 306
M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik − W. Długoborski 311
Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt 1939-1945”, Hrsg. v. Hans Walter Bähr − M. Szyrocki 319
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1962 − zestawił J. Pabisz 321
Kronika naukowa
A. Galos, Jubileuszowa sesja polsko-niemiecka w Poznaniu 369

 

335 Total Views 1 Views Today