22, 1967, 4

sob070

Artykuły i studia materiałowe
H. Zieliński, Dążenia rewolucyjne a walka o wyzwolenie narodowe na Górnym Śląsku w latach 1918-1921 447
B. Garyga, „Hoch Polen” to znaczy „Wielkie Polajstwo” 458
M. Chrapek, Pomoc Krakowa dla Górnego Śląska w latach 1919-1921 492
A. Kowalik, Geneza, organizacja i działalność podziemia niemieckiego na Dolnym Śląsku (1945-1947) 511
E. Paliński, Organizacja i formy działania Opieki Społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 531
S. Jankowski, Głosowanie ludowe na Dolnym Śląsku w 1946 r. 544
Miscellanea źródłowe
J. Przewłocki, Nowe materiały do historii Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu 567
Recenzje
F. Biały, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914-1932 – M. Orzechowski, 576
S. Grobelny, Cz. Mykita-Glensk, J. Laskończyk, Materiały do dziejów polskiego ruchu młodzieżowego na Śląsku Opolskim 1919-1939 – W. Wrzesiński 580
A. Klafkowski, Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny (1939-1945) a dwa państwa niemieckie – K. Wolfke 583
W. Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz. Die letzten Tage des Dritten Reiches – A. Basak 585
W. Lach, Z problemów życia politycznego na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego w latach 1945-1948 – M. Orzechowski 589
547 Total Views 2 Views Today