22, 1967, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_22_1967_3_src Oryginał
30 MB 17

sob069

Artykuły i studia materiałowe
B. Grydyk-Przondo, Uwagi o kasztelanii Świny i początkach rodu Świnków 283
B. Leszczyńska, Krytyka duchowieństwa w pismach Ludolfa z Żagania 291
J. Leszczyński, Najem przymusowy w Górnych Łużycach do początków XVIII wieku 304
H. Kurze, Walka demokratów powiatu jeleniogórskiego o kontynuację rewolucji od kwietnia do czerwca 1848 roku 324
R. Ergetowski, O korespondencji Augusta Mosbacha 340
Miscellanea źródłowe
K. Maleczyński, Kilka nie drukowanych oryginałów śląskich z pierwszej połowy XIII wieku 346
Z. Prędka, Władysław Klemens Michałowski śląski pocztmistrz generalny 359
Recenzje i artykuły recenzyjne
M. Bielińska, Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII wieku – K. Maleczyński 369
F. Seibt, Hussitica. Zur Struktur einer Revolution – S. Solicki 376
Cultus pacis. Études et documents du Symposium Pragensae Cultus Pacis 1464-1964 commemoratio pacis generalis ante quinquentos annos a Georgio Bohemiae rege propositae – L. Matusik 377
R. Palacz, Michał Falkener z Wrocławia. Stan badań – L. Matusik 383
A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie – J. Gilewska 385
J. Chlebowczyk, Gospodarka Kamory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierwszej połowie XVIII w. – L. Wiatrowski 387
S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku – S. Michalkiewicz 389
J. Madeja, Filip Jakub Robota, zasłużony nauczyciel i działacz społeczny na Śląsku – J. Pabisz, 392
A. Brożek, Robotnicy spoza zaboru pruskiego w przemyśle na Górnym Śląsku (1870-1914) – K. Jonca 394
W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922-1939 – A. Basak 397
K. Fiedor, Walka z nazewnictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim (1933-1939) – K. Orzechowski 399
Na marginesie książki A. Brożka “Ostflucht na Śląsku” – Z. Surman, K. Fiedor 402
“Biblioteka Lubuska”, z. 1-9 – E. Maleczyńska 412
Źródła do dziejów Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1945 – W. Wrzesiński 414
K. Kaplan, Utváření generální linie výstavby socialismu v Československu (Od Únera do IX. sjeżdu KSČ) – M. Orzechowski 416
S. Schimitzek, Przeciwko fałszerstwom – B. Pasierb 420
W. Trznadel, Huta szkła kryształowego “Julia” w Szklarskiej Porębie w latach 1841-1963 – Z. Kwaśny 422
K. Koźniewski, Od dziś… za kwadrans – J. Wojtal 424
O narodowość Karola Kosickiego – J. Ender 426
Zapiski sprawozdawcze
L. Milis, The Library and the Manuscripts of the Abbey Arrouaise – L.M. 429
A. Rombowski, Kryspin Scharffenberg, drukarz, księgarz i drzeworytnik śląski XVI w. – F.M. 429
74 Total Views 1 Views Today