23, 1968, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_23_1968_2_src Oryginał
30 MB 7

sob072

Artykuły i studia materiałowe
Str.
A. Musztyfaga, Ze studiów nad osadnictwem kasztelanii nysko-otmuchowskiej na przełomie XIII i XIV w. 181
J. Macůrek, Humanizm na ziemiach czeskich i polskich w okresie do Białej Góry 198
J. Kwak, Produkcja roślinna i zwierzęca folwarków miasta Brzegu w latach wojny trzydziestoletniej 220
A. S. Matyniak, Kontakty kulturalne polsko-serbołużyckie w XVIII w. 239
K. Fiedor, Antypolska działalność Stahlhelmu : zjazd wrocławski w 1931 roku 251
Recenzje
E. Werner, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský und den linken Taboriten – L. Matusik 279
F. Lau, Marcin Luter; O. Bartel, J. Narzyński, Marcin Luter w Polsce – F. Mincer 281
L. Bazylow, Siedmiogród a Polska 1576-1613 – J. Leszczyński 283
W. N. Medlicott, Bismarck and the Modern Germany – A. Galos 284
Z. Grot, Pruska polityka narodowościowa w północnym Szlezwiku 1864-1920 – A. Galos 286
J. Wulf, Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation – L. Smołka 289
K. Pietrzak-Pawłowski, Spółdzielczość polska na ziemiach zachodnich i północnych – E. Kobzdaj 292
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1965, cz. 2 – zestawił J. Pabisz, R.Gelles 295
Kronika naukowa
J. Swołkowicz, Jubileusz 150-lecia Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 335
L. Smołka Sprawozdanie z sesji naukowej, poświęconej 45-leciu byłego Związku Polaków w Niemczech 339
R. Heck Konferencja o historii narodów Europy środkowej i południowo-wschodniej w Brnie 340
Seweryn Wysłouch – nekrolog 344
554 Total Views 2 Views Today