23, 1968, 3

sob073

Artykuły i studia materiałowe
K. Maleczyński, Ze studiów nad organizacją państwa polskiego w XI i XII w. 349
L. Matusik, Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku 371
J. Štovíček, Baltazar i dr Jerzy Mehlowie ze Strzelic. Przyczynek do dziejów patrycjatu wrocławskiego w XVI w. 387
J. Domagała, Nieznane momenty w działalności pastora Jerzego Badury (Syców 1876-1879, Międzybórz 1883-1911) 407
B. Pasierb, Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku (kwiecień-sierpień 1945) 432
Miscellanea źródłowe
Z. Mazur, Ordinatino beguinarum in mortalitate 449
K. Zielnica Ludność powiatu sycowskiego w świetle raportu z 1863 r. 452
Recenzje
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, t. 1, fasc. 1 – K. Maleczyński 456
J. Radziszewska, Działalność dyplomatyczna Rodolfa von Rüdesheim – J. Drabina 457
H. Schallenberger, Untersuchungen zum Geschichtsbild der Wilhelminischen Aera und der Weimarer Zeit. – A. Galos 459
L. Freisel, Das Bismarckbild der Alldeutschen. Bismarck im Bewusstsein und in der Politik des Alldeutschen Verbandes von 1890 bis 1933 – A. Galos 460
M. Dörr, Die Deutschnationale Volkspartei, 1925 bis 1928 – A. Galos 461
Źródła do historii ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim”, t. I, 1921-1933 – F. Hawranek 463
Archiv f. Schlesische Kirchengeschichte”, t. XXV – M. 469
”Kwartalnik Opolski”, R. 13:1967 – R. Gelles 470
Polemika
W odpowiedzi Marianowi Orzechowskiemu – W. Lach 473
W odpowiedzi p. Władysławowi Lachowi – M. Orzechowski 476
Kronika naukowa
S. Żyga, Sesja naukowa poświęcona 40 rocznicy powstania Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech 479
Listy do Redakcji
481
Profesor dr Karol Maleczyński 482
564 Total Views 2 Views Today