23, 1968, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_23_1968_4_src Oryginał
22 MB 9

sob074

Artykuły i studia materiałowe
S. Michalkiewicz, Stanowisko prasy wrocławskiej wobec wydarzeń w Rosji w 1917 r. 487
A. Czubiński, Wpływ rewolucji 1918 r. w Niemczech na odbudowę niepodległego państwa polskiego 505
A. Basak, Argument etnograficzny przy rozstrzyganiu sprawy granicy polsko-niemieckiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku 527
A. Kowalik, B. Pasierb Kalendarium powstania i działalności partii politycznych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 561
Wspomnienia
A. Kembłowski, Pierwszy dyplom 586
Z. Hołodiuk, Na wojnie i po wojnie 590
Recenzje
Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku – I. Pietrzak-Pawłowska 593
M. Pater, Katolicki ruch polityczny na Śląsku w latach 1848-1871 – Z. Surman 595
J. Ziemba, „Biedaszyby” Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – J. Pabisz 596
J. Ratajewski, Opolskie „Nowiny” w latach 1911-1939. Krótki zarys historii – L. Smołka 598
A. Skowroński, Polska a problem Niemiec 1945-1965 – B. Pasierb 601
„Rocznik Wrocławski”, t. IX/X – R. Gelles 603
Kronika naukowa
A. Kowalik, Materiały do dziejów partii robotniczych w Polsce Ludowej, cz. II. Akta Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu 605
564 Total Views 1 Views Today