25, 1970, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_25_1970_1_src Oryginał
86 MB 7

sob079

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Maleczyński, Polski dokument książęcy sądowy do połowy XIII wieku 1
S. Rospond, Dawny Wrocław i jego okolice w świetle nazewnictwa 9
F. Hawranek, Inicjatywa ludowa i referendum z 1931 r. w prowincji górnośląskiej 33
J. Sawczuk, Zatrudnienie jeńców polskich w rejencji opolskiej w latach 1939-1940 w świetle dokumentów niemieckich 57
J. Burchardt, Polskie nazwy osobowe i terenowe pod Trzebnicą i Miliczem w XIX wieku 71
Z. Kwaśny, Memoriał w sprawie budowy spółdzielczych pieców do wypieku chleba we wsiach powiatu opolskiego z 1868 r. 89
R. Heck, O nowym zarysie historii Polski średniowiecznej 97
Recenzje
P. Skwarczyński, Szkice z dziejów reformacji w Europie środkowo-wschodniej – F. Mincer 113
H. Patzelt, Der Pietismus in Teschener Schlesien 1709-1730 – K. Matwijowski, 116
J. Šołta, Die Bauern der Lausitz. Eine Untersuchung des Differenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus – S. Michalkiewicz 121
K. Fiedor, Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932 – S. Michalkiewicz 123
A. Brożek, Obraz gospodarczy rejencji opolskiej w przededniu wybuchu II wojny światowej – L. Skiba 125
H. Kapiszewski, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939 – L. Smołka 128
P. Dubiel, Wyzwolenie Śląska w 1945 r. – R. Majewski, 132
S. Badowska, Czasopismo „Warmia i Mazury” w latach 1955-1965. Zarys monograficzny – K. Bobowski 135
Dějiny Československa v datech – R. Gładkiewicz 137
„Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego”, t. IV, – Z. Szkurłatowski 141
Kronika naukowa
W. Korta Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1969 146
Sprostowanie 147
Nekrologi
Marian Friedberg 11 VI 1902-30 III 1969 148
Felix Heinrich Gentzen 19 V 1914-2 VIII 1969 150
555 Total Views 1 Views Today