25, 1970, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_25_1970_2_src Oryginał
42 MB 1

sob080

Str.
J. Rozynek, Organizacja i uruchomienie Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (maj-listopad 1945 rok) 159
S. Michalkiewicz, Działalność naukowa Zakładu Historii Śląska IH PAN w latach 1953-1969 i perspektywy na przyszłość 183
T. Ładogórski, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiej Pracowni Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN w latach 1953-1969 201
E. Maleczyńska, Z dziejów dążeń do organizacji Instytutu Wrocławskiego 211
W. Korta, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w pierwszym 25-leciu swego istnienia 221
J. Trzyndlowski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1946-1970 237
A. Dereń, Dwadzieścia pięć lat działalności Archiwum Państwowego m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 253
W. Urban, Archiwum – Muzeum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu w latach 1945-1970 263
J. Albin, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu 271
J. Pelc Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 25-leciu Polski Ludowej 283
W. Sarnowska Muzeum Archeologiczne i Polskie Towarzystwo Archeologiczne we Wrocławiu w okresie 25-lecia PRL 293
O. Czerner Muzeum Architektury i Odbudowy we Wrocławiu 309
K. Matwijowski Prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu dziejów Śląska w okresie 25-lecia 317
556 Total Views 1 Views Today