25, 1970, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_25_1970_4_src Oryginał
42 MB 4

sob082

Artykuły i studiamateriałowe
Str.
H. Tomiczek, Rozwój organizacyjny ruchu spółdzielczego na Górnym Śląsku do 1939 r. 561
K. Fiedor, Charakter pomocy państwa niemieckiego dla wschodu w latach 1919-1933 587
E. Paliński, Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Wrocławiu w latach 1945-1950 w zakresie opieki społecznej 621
Z. Szkurłatowski, Przemiany w gospodarstwie i rodzinie wiejskiej w silnie uprzemysławianym powiecie lubińskim w świetle badań z 1967 r. 629
A. Szajnowska i B. Miszewska, Analiza funkcjonalna Sobótki 655
S. Rybandt, O pobycie benedyktynów słowiańskich w Oleśnicy 665
Recenzje
D. Třestík, Kosmova Kronika. Studie k počátkům českéhodějepisectví a politického myšlení – R. Heck 681
B. Šindelář, Vestfálský mír a česká otázka – J. Leszczyński 686
K. Matwijowski, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu – J. Leszczyński 696
E. Naujoks, Bismarcks auswärtige Pressepolitik und die Reichsgründung (1865-1971) – A. Galos 699
G. D. Feldman, Army, Industry and Labor in Germany 1914-1918 – A. Galos 700
Źródła do dziejów powstań śląskich – F. Hawranek 703
J. C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy – W. Bokajło, J. Wendt 706
Z. Konečny, František Mainuš, Obozy jenieckie na Górnym Śląsku (Z dziejów stalagu cieszyńskiego) – J. Pabisz 713
L. Izbiński, Stronnictwo Ludowe w powiecie brzeskim na tle ogólnej sytuacji w ruchu ludowym na Dolnym Śląsku (1945-1949) – B. Pasierb 715
A. Smołalski, Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1965 – J. Ratajewski 718
„Przemysł Dolnego Śląska” – L. Skiba 720
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. I; „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego”; „Wrocławskie Studia Teologiczne – Colloquium Salutis” – J. Puciłowski, J. Miś 722
Kronika naukowa
R. Heck, Konferencja regionalna w Raciborzu 727
K. Fiedor, Jednodniowa sesja naukowa w Zgorzelcu w dniu 4 VII 1970 r. 729
578 Total Views 1 Views Today