26, 1971, 1

sob083

Str.

Materiały sesji zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii i Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego dla nauczycieli zorganizowanego w ćwierćwiecze rozpoczęcia wykładów na polskim Uniwersytecie we Wrocławiu, Wrocław, dnia 28 X 1970

Otwarcie obrad
R. Heck, O współpracę historyków dolnośląskich (Zagajenie) 1
F. Szafrański, Powitanie uczestników sesji 4
Referaty
E. Maleczyńska, Ćwierć wieku tradycji i dalsze formy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i szkoły 5
M. Orzechowski, Rola historii i historyka w procesach integracyjnych na ziemiach zachodnich i północnych 15
K. Fiedor, B. Pasierb Stan badań nad 25-leciem PRL na Śląsku i postulaty badawcze 25
Dyskusja
K. Pudło – Oborniki Śląskie 45
J. Piechocińska – Kłodzko 46
I. Czachorowska – Strzelin 48
A. Bojakowski – Legnica 51
E. Maleczyńska 53
R. Heck 54
Artykuły i studia materiałowe
E. Długajczyk, Organizowanie polskich władz szkolnych na Śląsku w latach 1918-1922 55
J. Dudek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku 72
Recenzje
T. Gospodarek, Walka o kulturę narodową ludu na Śląsku (1815-1863) – M. Pater 99
Z. Szymański, Banda Aulocka. Z pamiętnika lejtnanta Leithäusera; Niemieckie korpusy ochotnicze na Górnym Śląsku, 1918-1922 – W. Zieliński 107
F. Selbmann, Alternative, Bilanz, Credo. Versuch einer Selbstdarstellung – F. Hawranek 111
W. Czarnecki, Z. Zonik, Walczący obóz Buchenwald – R. Bogusławska-Świebocka i L. Cebo 114
T. Musioł, Dachau 1933-1945 – L. Cebo 115
Cz. Ostańkowicz, Ziemia parująca cyklonem – T. Cegłowska 118
A. Szefer, Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego 1939-1945 – K. Kaps 121
M. Orzechowski, Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej – N. Kołomejczyk 123
Z. Antkowiak, Ulice i place Wrocławia – Z. Szuszkiewicz 127
Kronika naukowa
L. Tyszkiewicz, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1970 130
L. Wiatrowski Institutum Historicum Universitatis Wratislaviensis 1945-1970 131

 

613 Total Views 1 Views Today