26, 1971, 2

sob084

Artykuły i studia materiałowe
K. Orzechowski, Sejmik legnicki w opisie J. Schweinichena. Kilka refleksji 135
M. Šmerda, Śląski import zboża w roku 1736/1737 (Przyczynek do historii kontaktów handlowych Śląska z sąsiednimi ziemiami) 145
R. Ergetowski, Doktorat Chrystiana Fryderyka Paritiusa 157
J. Pietrzak, Robert Enger – dzieje śląskiego inteligenta w Wielkim Księstwie Poznańskim 167
Z. Surman, Komuna Paryska w świetle współczesnej prasy śląskiej 183
Z. Landau, Tendencje rozwojowe przemysłu polskiego w latach 1927-1929 195
F. Hawranek, Przebieg wyborów prezydenta Rzeszy z 1932 r. w prowincji górnośląskiej 227
Recenzje
L. Milis, L’ordre des chanoines réguliers d’Arrouaise. Son histoire et son organisation, de la fondation de l’abbaye-mère (vers 1090) à la fin des chapitres annuels (1471) – L. Matusik 247
K. Migoń, Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII wieku – K. Maleczyńska 252
T. Musioł, Strajki szkolne na Górnym Śląsku w latach 1906 i 1920 – J. Przewłocki 260
Kronika naukowa
E. Czapiewski, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. K. Maleczyńskiego za rok akad. 1969/70 273
Od redakcji 274
Nekrologi
Wanda Turoń (17 IX 1925-12 V 1970) 275
Uzupełnienia do dyskusji w nrze 1 276

 

489 Total Views 1 Views Today