27, 1972, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_27_1972_2_src Oryginał
63 MB 38

sob088

Artykuły i studia materiałowe
Str.
R. Heck, Elekcja kutnohorska 1471 roku. W pięćsetlecie objęcia przez Jagiellonów rządów Królestwa Czeskiego 193
J. A. Gierowski, Pietyzm na ziemiach polskich (do połowy XVIII w.) 237
M. Orzechowski Opinia polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej 263
J. Leszczyński Śląsk a druga elekcja Stanisława Leszczyńskiego 275
S. Jankowski Stan przemysłu na Dolnym Śląsku w 1945 roku 293
Recenzje
Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch – L. A. Tyszkiewicz 309
H. J. Schreckenbach, Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg – J. Strzelczyk 316
A. Karłowska-Kamzowa, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego. Studia nad rozwojem świadomości historycznej na Śląsku XIV-XVIII wieku – A. S. Labuda 319
F. Hrubý, Étudiants tchéques aux écoles protestantes de l’Europe occidentale à la fin du 16-e et au début du 17-e siècle – R. Heck 321
J. Zaremba, Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej – K. Matwijowski 323
E. Kaczyńska, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami – A. Małkiewicz 325
L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim – A. Galos 327
J. Gruszka, Polski ośrodek narodowy w Raciborzu (do roku 1918) – M. Pater 331
Z. Bednorz, Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku – M. Czapliński 335
E. Mendel, Polacy na Górnym Śląsku w latach I wojny światowej. Położenie i postawa – R. Gelles, M. Czapliński 336
J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922) – J. Meissner 339
F. Hawranek, Niemiecka socjaldemokracja w prowincji górnośląskiej w latach 1929-1933 – E. Mendel 343
H. Hoffmann, Im Dienste des Friedens. Lebenerinnerungen eines katholischen Europäers – W. Czapliński 344
T. Potemski, Stronnictwo Pracy na Górnym Śląsku w latach 1937-1950 – J. Pabisz 348
S. Tyrowicz, Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii (1933-1945) – S. Gorzkowicz 350
Ziemie zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów – M. Surmaczyński 352
Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – R. Nir 354
V. Vašku, Studie spráwních dějinách a písemnostech Moravskeho Královského Tribunálu z let 1636-1749 – B. Turoń 356
Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1950-1970. Księga pamiątkowa – W. Dziewulski 357
Kronika naukowa
L. Tyszkiewicz, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w roku 1971 363
K. Matwijowski Obchody 30 rocznicy powstania PPR 364
S. Michalkiewicz Konferencja poświęcona dyskusji nad „Atlasem historycznym Śląska w końcu XVIII wieku” 365
Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska –zestawił K. Matwijowski 371
Hermann Hoffmann. In memoriam – W. Czapliński 376
645 Total Views 1 Views Today