28, 1973, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_28_1973_3_src Oryginał
42 MB 36

sob093

Artykuły i studia materiałowe
Str.
G. Labuda, Zajęcie Ziemi Lubuskiej przez margrabiów brandenburskich w połowie XIII w. 311
W. Dziewulski, Terytorialne podziały Opolszczyzny w XIII-XV w. 323
K. Orzechowski, Urząd Zwierzchni i Konwent. Z badań nad organizacją śląskiego „conventus publicus” 347
J. Kwak, Sprawy przed sądem rady oraz ławy miejskiej w Gliwicach w świetle ich protokołów z XVII i początków XVIII w. 361
A. Siemek,
Z badań nad pepesowskimi koncepcjami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (lipiec 1944-styczeń 1947) 367
Recenzje
K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku – J. Leszczyński, H. Zieliński 379
H. Walther, Namenkundliche Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Saale- und Mittelelbegebietes bis zum Ende des 9. Jahrhunderts – J. Strzelczyk 385
Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – K. Bobowski 393
F. Szafrański, Ludwik II brzesko-legnicki, feudał śląski z doby późnego średniowiecza – W. Dziewulski 395
Die grosspreussisch-militarische Reichsgründung 1871. Voraussetzungen und Folgen – A. Galos 397
W. Zieliński, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku – F. Hawranek 398
Jerzy Pabisz, Walka klasy robotniczej województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego – K. Jonca 401
H. Michel, La guerre de l’ombre. La Résistance en Europe – J. Przewłocki 404
L. Gelberg, Niemcy po drugiej wojnie światowej. Refleksje o sytuacji prawnej – A. Basak 407
25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych – K. Bobowski 411
Zapiski sprawozdawcze
A. Bogucki, Komes w polskich źródłach średniowiecznych – B. T. 417
Z. Obrzud,  Polski ruch teatralny na Górnym Śląsku (1862-1918) – J. Puciłowski 417
M. Cygański, Hitlerowska V kolumna w województwach śląskich i krakowskim w 1939 roku – J. P. 418
L. Pastusiak, Podział i zjednoczenie Niemiec w dyplomacji wielkiej czwórki – A. B. 419
„Zaranie Śląskie” – R. G. 420
Wrocław – informator turystyczny – B. T. 421
Nekrologi
Adolf Jan Nasz (6 VIII 1916-7 IV 1973) 423
Adam Siemek (31 I 1946-luty 1973) 427
621 Total Views 1 Views Today