28, 1973, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_28_1973_4 Oryginał
36 MB 38

sob094

Artykuły i studia materiałowe
Str.
T. Kozaczewski, Fundacje klasztorne Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Zagadnienie wielkości i chronologii fundacji 429
L. Niedziela, Polonizacja klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w latach 1606-1608 441
K. Orzechowski, Organizacja śląskiego „conventus publicus” 453
H. Kurze, Walka demokratów powiatu jeleniogórskiego z naporem kontrrewolucji (od lipca do września 1848 roku) 477
A. Kowalik, B. Pasierb, Kongres Zjednoczeniowy we wspomnieniach uczestników 493
Recenzje
W. Dziewulski, Dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów – J. Leszczyński 507
W. Myślenicki, Piastowski nurt Odry – M. Cetwiński 511
Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie) – S. Solicki 513
E. Cieślak, Konflikty polityczne i społeczne w Gdańsku w połowie XVIII w. Sojusz pospólstwa z dworem królewskim – J. A. Gierowski 517
F. A. Marek, Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854 – W. Dziewulski 520
L. Kieszczyński, Kronika ruchu zawodowego w Polsce 1808-1939. Ważniejsze wydarzenia – J. Pabisz 524
H.-O. Binder, Reich und Einzelstaaten während der Kanzlerschaft Bismarcks 1871-1890. Eine Untersuchung zum Problem der bundesstaatlichen Organisation – A. Galos 525
H. U. Wehler, Krisenherde und Keiserreichs 1871-1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte – A. Galos 526
Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918 – A. Galos 528
B. Pasierb, Ruch ludowy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 – S. Dąbrowski, K. Fiedor 531
Informator dla korzystających z materiałów archiwalnych – B. Turoń 538
Zapiski sprawozdawcze
Problemy dydaktyczne nauk pomocniczych historii – B. T. 540
A. A. Strnad, Breslaus Kardinalprotektor an der römischen Kurie, vernehmlich im 16. Jahrhundert – J. D. 541
J. Przewłocki, Francuskie zainteresowania Górnym Śląskiem – R. G. 542
N. K. Krekeler, Zur Deutschtumpolitik des Ausgewärtigen Amtes in den Durch den Versailler Vertrag abgetretenen Gebieten 1918-1933 – K. F. 542
W. Tausk, Dżuma w mieście Breslau – B. T. 543
A. Konieczny, Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939-1945 – A. B. 544
„Pamiętnik Cieszyński” – R. G. 545
Jerzy Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich – J. S. 546
A. Nowara, Materiały do bibliografii przemysłu Ziemi Raciborskiej – J. Ender 547
Nekrologi
In memoriam profesora Stanisława Herbsta (1907-1973) 548
619 Total Views 1 Views Today