29, 1974, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_29_1974_1 Oryginał
48 MB 34

sob095

Artykuły i studia materiałowe
Str.
R. C. Hoffmann, Nazwy i miejscowości. Trzy studia z historii średniowiecznej okręgu wrocławskiego 1
A. Białecki, Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego „De revolutionibus” 27
K. Orzechowski Komisje śląskiego konwentu 35
B. Rok Władysław Lubieński (1703-1767) o Śląsku 55
Z. Kucharska Kontakty Marii Wysłouchowej z ludnością Śląska Cieszyńskiego 67
A. Juzwenko Polska prasa na Górnym Śląsku wobec wschodniej polityki Polski (listopad 1918-marzec 1921) 75
C. Kubasik Kongres Zjednoczeniowy organizacji młodzieżowych we Wrocławiu 103
Recenzje
Acta Capituli Wratislaviensis 1500-1562. Die Sitzungsprotokolle des Breslauer Domkapitels in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts – R. Nir 113
D. Stegmann, Die Erben Bismarcks. Parteien und Verbände in der Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands. Sammlungspolitik 1897-1918 – A. Galos 115
Pamiątki powstańcze w zbiorach muzeów śląskich. Katalog – K. Pawlik 117
W. Dąbrowski, Trzecie powstanie śląskie. Rok 1921; T. Piszczkowski, Plebisyt i powstania na Górnym Śląsku – Jan Przewłocki 122
Pamiętniki górników – J. Pabisz 127
Z. Antkowiak, Stare i nowe osiedla Wrocławia – B. Turoń 129
W. Tyrakowski, Między Śnieżnikiem a Wolinem – J. Janczak 130
M. Iwanek, Z dziejów ziemi jeleniogórskiej. Wkładka regionalna do nauczania historii ośmioklasowej szkoły podstawowej – G. Pańko 132
Výběrová bibliografie historické geografie Čech za léta 1961-1970 – J. Janczak 133
„Rocznik Ziemi Kłodzkiej”, t. VII/VIII i IX/X – W. Dziewulski 136
Zapiski sprawozdawcze
E. Köhl, Die Geschichte der Festung Glatz – W. D. 139
Slezsko a české země v polských kronikách XIV století – S. S. 140
A. Korsak, Joachim Achilles lekarz dolnośląskiego Odrodzenia – J. L. 140
Z. Šimeček, Pražské noviny a zpravodajství o východní Evropě v polovici 17. století – J. L. 141
R. Hajduk, Arka Bożek – J. P. 142
Aleksander Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego – B. T. 143
H. D. Fischer, Parteien und Presse in Deutschland seit 1945 – L. S. 143
J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w. – B. T. 144
Alphons Lhotsky. Aufsätze und Vorträge – R. Gład. 145
Probleme der Geschichtsmethodologie – R. Gład. 145
„Rocznik Wrocławski”, t. XV/XVI – L. S. 146
„Pokolenia”, R. XI – A. M. 147
„Wrocławskie Studia Teologiczne”, t. III – J. L. 148
Kronika naukowa
F. Hawranek, XX Sesja Komisji Historyków PRL-NRD 151
598 Total Views 1 Views Today