29, 1974, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_29_1974_3_src Oryginał
42 MB 37

sob097

Artykuły i studia materiałowe
Str.
S. Michalkiewicz, Śląsk w badaniach historyków radzieckich 301
K. Orzechowski, Porządek obrad śląskiego konwentu 307
W. Dziewulski, Kultura materialna i umysłowa w Opolu za monarchii staropolskiej (1742-1807) 325
B. Zakrzewski, Kapitan Aleksander Fredro na Śląsku i Łużycach 341
Miscellanea źródłowe
J. Burchardt, Ślązacy ziemi trzebinicko-milickiej w świetle polskich nazw osobowych i terenowych 353
A. Konieczny, Więzienie karne w Kłodzku w latach II wojny światowej 369
Recenzje
E. Maleczyńska, Życie codzienne Śląska w dobie Odrodzenia – K. Matwijowski 389
R. Kincel, Sarmaci na Śnieżce – J. Janczak 391
F. Hawranek, Polityka Centrum w kwestii górnośląskiej po I wojnie światowej – P. Milowski 393
„Studia Śląskie”, Seria Nowa, t. XX-XXIII, 1971-1973 – M. Maciejewski 395
Dyskusje
K. Fiedor, Antypolskie organizacje w Niemczech (1918-1933) – B. Drewniak, R. Wapiński, F. Hawranek, R. Gelles 402
Zapiski sprawozdawcze
M. Freund, Deutsche Geschichte. Fortgeführt von Thilo Vogelsang. Erweiterte und aktualisierte Sonderausgabe – J. Puc. 415
J. Widawski, Miejskie mury obronne w państwie polskim do początków XV wieku – B. T. 415
K. Mączewska-Pilch, Tympanon fundacyjny z Ołbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym – S. S. 416
J. Bąk, Późnogotycka chrzcielnica w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu – S. S. 416
Andělín Grobelný, Die Breslauer Ost- und Südosteuropaforschung – eine staatsmonopolistische Einrichtung zur Unterstützung der faschistischen Expansion 1938 bis 1945 – R. G. 417
Zrodził nas czyn. Materiały do konferencji popularnonaukowej poświęconej dziejom ruchu młodzieżowego na Śląsku Opolskim w latach 1945-1956 – A. M. 418
„Studia Źródłoznawcze”, t. XVIII (1973) – B. T. 419
Kronika naukowa
S. Michalkiewicz, Międzynarodowe Sympozjum na temat „Industrializacja i nowoczesna technika w rolniczych krajach Europy Środkowej i Południowej (1850-1918)” w Jabłonnej koło Warszawy 421
G. Koziełek, Konferencja historyków nauki w RFN 423
613 Total Views 1 Views Today