30, 1975, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_30_1975_2 Oryginał
62 MB 47

sob1975-2

 

Str.
Bibliografia prac Władysława Czaplińskiego za lata 1965–1974 – zestawił K. Matwijowski 119
K. Orzechowski, Podejmowanie uchwał przez ogólnośląskie zgromadzenia stanowe pod rządami Habsburgów 127
J. Tazbir, Tomasz Morus w Polsce 141
K. Schuster, Jan Tomasz Drochojowski, referendarz koronny, starosta przemyski, i jego stosunek do prób demokratyzacji ustroju miejskiego w Przemyślu 153
F. Mincer, Działalność polityczna Samuela Łaskiego na terenie Prus Książęcych 161
J. Maciszewski, Zbigniew Ossoliński (próba charakterystyki) 181
Jan Seredyka, Niepospolite dzieje Maximowiczów-Łomskich w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku 203
S. Bidwell-Hołdys, Kupcy w siedemnastowiecznym Tarnowie 221
R. Majewski, Z problematyki walk z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku 231
J. Pietrzak, Nuncjusz Cosmas de Torres w Polsce (1621–1622) 243
W. Urban, Zmierzch ariańskiego Rakowa 255
J. Długosz, Ślązacy uczniami szkoły pijarskiej w Podolińcu na Spiszu 267
A. Kersten, Walka o pieczęć 275
J. Leszczyński, Dwa ostatnie sejmy przed „potopem” szwedzkim w oczach dyplomaty cesarskiego 289
S. Ochmann, Anonimowy projekt reformy skarbowej z 1657 roku 303
K. Matwijowski, Projekt reformy państwa z czasów Jana III Sobieskiego 313
Z. Wójcik, „Rozmowa ziemianina z statystą”. Z dziejów propagandy politycznej w czasach Jana III Sobieskiego 321
J. A. Gierowski, Z dziejów stosunku Anglii do Gdańska w początkach XVIII wieku 333
B. Rok, Panegiryczne dedykacje z kalendarzy S. Duńczewskiego (Szlachecki ideał Sarmaty czasów saskich) 343
Wykaz ważniejszych skrótów. 352
540 Total Views 1 Views Today