30, 1975, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_30_1975_3 Oryginał
26 MB 36

sob100

Artykuły i studia materiałowe
A. Brożek, Z problematyki śląskiej w pracach historyków radzieckich 355
E. Kuś, Straż Akademicka – pierwsza organizacja studencka w Wyzwolonym Wrocławiu (maj-grudzień 1945 r.) 375
Nauka we Wrocławiu
A. Dereń, Informacja o działalności Archiwum Państwowego we Wrocławiu i archiwów terenowych województwa wrocławskiego w latach 1970-1974 391
W. Urban, Z działalności Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu w latach 1970-1975 397
K. Stefanicka, Działalność Biblioteki Ossolineum w latach 1970-1974 400
J. Piątek, Muzeum Narodowe we Wrocławiu w latach 1969-1974 404
W. Sarnowska, Działalność Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu w latach 1969-1974 408
S. Słowikowa, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich w latach 1970-1975 413
J. Janczak, Pracownia Atlasu Historycznego Śląska we Wrocławiu w latach 1970-1974 416
K. Jasik, Działalność Ośrodka Badań Niemcoznawczych w Uniwersytecie Wrocławskim 419
Kronika naukowa
J. Gierowski, R. Heck, Dwie konferencje o wojnie chłopskiej w Niemczech 423
S. Solicki, Sesja naukowa w Legnicy na temat: „Witelo i Legnica jego czasów” 427
L. A. Tyszkiewicz, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w 1974 r. 429
Nekrologi
Józef Leszczyński (3 VIII 1930-12 V 1975) 431
Julian Swołkowicz (10 XII 1929-16 IV 1975) 434
Listy do redakcji 436
620 Total Views 1 Views Today