30, 1975, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_30_1975_4 Oryginał
23 MB 29

sob101

Bibliografia prac Tadeusza Ładogórskiego za lata 1929-1975 – zestawił J. Kościk 441
Artykuły i studia materiałowe
W. Dziewulski, Nowe dane statystyczne o ludności miast i wsi Śląska w XVI wieku 455
B. Kaczmarski, Sudecki Okrąg Przemysłowy pod koniec XVIII wieku 475
S. Michalkiewicz, Wpływ industrializacji na strukturę społeczno-zawodową ludności na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku 487
Z. Rzepa, Z badań nad szkolną kartografią historyczną w PRL (mapy ścienne) 495
J. Janczak, Czechosłowackie Komisje Geografii Historycznej 513
Zapiski sprawozdawcze
T. Dunin-Wąsowicz, Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na Niżu Środkowoeuropejskim w XIII wieku – J. K. 519
S. Golachowski, B. Kostrubiec, A. Zagożdżon, Metody badań geograficzno-osadniczych – J. K. 519
Dolnośląski Okręg Miedziowy 1960-1970. Początki przemian społeczno-ekonomicznych – B. K. 520
„Historická Geografie”, nr 11 – J. K. 521
„Historická Demografie”, t. 7 – H. M. 522
545 Total Views 1 Views Today