31, 1976, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_31_1976_3 Oryginał
46 MB 38

sob106sob105

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Kinstler, Uwagi o śląskich ordynacjach ziemskich XVI i XVII wieku 397
L. Balicki, Koncentracja i centralizacja potencjału ekonomicznego w górnictwie węgla Zagłębia Dąbrowskiego (1869-1913) 409
Z. Hemmerling, Ruch ludowy wobec powstań śląskich 433
M. Maciejewski, Z problematyki kształtowania się partii narodowych socjalistów w rejencji opolskiej przed 1933 r. 457
A. Wróbel Gabinet Śląsko-Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 475
Recenzje
B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy – M. Cetwiński 487
I. Turnau, Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI-XVIII w. – B. Kaczmarski 493
H. Borek, U. Szumska, Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe – T. Ładogórski 494
Wypisy do dziejów ziemi opolskiej – R. Gelles, D. Matwijowska, G. Pańko 496
K. J. Błahut, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939 – K. Fiedor 500
Tradition und Neubeginn. Internationale Forschungen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert – F. Hawranek 502
L. Müllerowa, Sieć parafialna Kościoła katolickiego w Polsce w 1970/72 r. – J. Janczak 504
Omówienia
H. Jankowska, Najdawniejsze dzieje Wrocławia – R. Piwko 506
G. Domański, Studia z dziejów środkowego Nadodrza w I w. p.n.e. – K. Bykowski 507
Brzeg. Dzieje, gospodarka, kultura – M. Hatalska 508
D. Tomczyk, Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV-XVIII w. i ich znaczenie historyczne – K. Bobowski 508
Bastejowe fortyfikacje w Polsce – S. Solicki 509
L. Itman, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku – H. Wesołowska 510
I. Turnau, Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku – B. Kaczmarski 512
Kultura artystyczna Renesansu na Śląsku w dobie Piastów – S. Solicki 512
W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i głogowskim w czasach nowożytnych – J. Puciłowski 513
L. Aleksa, Inteligencja na Śląsku – H. Małkiewicz 514
R. Pacułt, Bank Ludowy w Koźlu w latach 1903-1939 – S. Żyga 514
W. Wrzesiński, Plebiscyt na Warmii, Mazurach oraz na Powiślu w roku 1920 – W. Suleja 515
A. Speer, Wspomnienia – A. Basak 517
K. Skubiszewski, Zachodnia granica Polski w świetle traktatów – A. Basak 518
Zabytki ludowej kultury na Śląsku i w Częstochowskiem – H. Wesołowska 519
H. Szymczak, Współczesne ludowe plecionkarstwo na Opolszczyźnie – H. Wesołowska 520
Archiv für schlesische Kirchengeschichte, t. 33 – S. Solicki 521
„Historická Geografie”, nr 12 – J. Kościk 522
Listy do redakcji i polemika
W. Dziewulski, O właściwe brzmienie rodowego nazwiska śląskiego geografa 524
Listy do redakcji i polemika
A. Basak, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w roku 1975 527
R. Gładkiewicz, Sesja „Historiografia i świadomość historyczna średniowiecza” w Zagórzu Śląskim 30 V-1 VI 1975 r. 528
S. Solicki, Konferencja naukowa na temat „Architektura w kręgu działalności pierwszych Piastów śląskich” 531
W. Gładkiewicz, Sesja naukowa „Piastowie w dziejach Polski”, Wrocław-Legnica-Brzeg 21-23 XI 1975 r. 532
745 Total Views 1 Views Today