31, 1976, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_31_1976_4 Oryginał
22 MB 46

sob107

Artykuły i studia materiałowe
Str.
L. A. Tyszkiewicz, „Początki Polski” Henryka Łowmiańskiego 535
E. Ligęza, Udział możnowładców wrocławskich w zamachu stanu na Henryka IV Prawego w 1277 r. 549
P. Jurek, Czas obrad ogólnośląskich zgromadzeń stanowych w XVII w. 555
J. Rymarczyk, Wpływ hitlerowskiej polityki ekonomiczno-społecznej na zatrudnienie w Zagłębiu Dolnośląskim (do wybuchu II wojny światowej) 565
Recenzje
Opole. Monografia miasta – M. Pater, S. Solicki 573
J. Schölzel, Nimptsch in Schlesien – Vorzeit, Frühzeit, Mittelalter – B. Turoń 576
K. H. Jarausch, The Enigmatic Chancellor. Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany – A. Galos 578
E. Klein, Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna Rada dla Prowincji Śląskiej – A. Galos 583
P. Łossowski, Między wojną a pokojem – M. Wojecki 581
L. Meissner, Niemieckie organizacje antyfaszystowskie w Polsce 1933-1939 – E. Kopeć 589
J. Kantyka, Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948 – B. Pasierb 588
Omówienia
K. Wachowski, Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku – S. Solicki 593
Studia nad historią dominikanów w Polsce (1222-1972) – S. Solicki 594
Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku – S. Solicki 595
J. Kuthan, Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otokara II – S. Solicki 596
W. Tausk, Breslauer Tagebuch 1933-1944 – J. Pabisz 596
„Historická Geografie”, Nr 13 – J. Kościk 596
Kronika naukowa
A. Basak, Trzydziesta rocznica powstania Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 599
E. Kościk, Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Mariana Haisiga 600
R. Gładkiewicz, XVIII posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Brnie 1-3 XII 1975 r. 601
E. Kościk, Sprawozdanie z sesji poświęconej udziałowi 2 Armii WP w rozgromieniu faszyzmu 604
664 Total Views 1 Views Today