32, 1977, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_32_1977_1 Oryginał
45 MB 37

sob109sob108

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Zdrenka, Elżbieta, córka Bogusława V księcia pomorskiego, żoną cesarza Karola IV 1
A. Kudłaszyk, Postulat Polski etnograficznej w poglądach politycznych Bolesława Wysłoucha 13
E. Kobzdaj, Spółdzielnia „Ogrodnik” w Raciborzu 23
B. Gralak, Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947 37
A. Konieczny, Chronologia transportów i numeracja więźniów w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 53
Recenzje
Beiträge zur Liegnitzer Geschichte, t. I-V – S. Solicki 65
A. Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku – K. Matwijowski 66
D. Tomczyk, Studia z dziejów rzemiosła Śląska Opolskiego przed epoką kapitalizmu – Z. Kwaśny 70
L. Wiatrowski, Przemiany gospodarki folwarcznej i chłopskiej na Śląsku w okresie reform agrarnych w XIX w. – K. Orzechowski 73
Deutche sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen – A. Galos 76
L. Schofer, The Formation of a Modern Labor Force: Upper Silezia 1865-1914 – W. Długoborski 77
F. Biały, Niemieckie ochotnicze formacje zbrojne na Śląsku w latach 1918-1923 – W. Wrzesiński 84
T. Minczakiewicz, Stosunki społeczne na Śląsku Opolskim w latach 1922-1933 – W. Wrzesiński 87
W. Misiak, Działalność kulturalna na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 – B. S. Kunda 92
P. Moroz, Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970 – J. M. Kupczak
Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne – J. Kurek 94
M. Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce – E. Pietraszek 96
H. Rister, Schlesische Bibliografie – R. Gelles 97
Polemika
Problematyka kopernikowska w przedstawieniu S. Rosponda – W. Dziewulski 99
Referendum ludowe w 1946 r. : inicjatorzy : rola Polskiego Stronnictwa Ludowego (w związku z artykułem T. Marczaka, „Prasa PSL wobec referendum”) – B. Pasierb 112
Odpowiedź B. Pasierbowi – T. Marczak 118
Kronika naukowa
Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska (uwzględniono prace z archeologii, filologii, prawa i nauk politycznych) : za lata 1972-1976 – zestawił K. Matwijowski 120
627 Total Views 1 Views Today