32, 1977, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_32_1977_2_src Oryginał
51 MB 41
pdf Sobotka_32_1977_2_ocr Plik OCR
15 MB 1
pdf Sobotka_32_1977_2 Spis treści
151 kB 2
Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Mularczyk, Ze studiów nad prawem patronatu na Śląsku w wiekach średnich 133
M. Myška, Przedsięwzięcia przemysłowe wrocławskiej rodziny Hahnów w monarchii austro-węgierskiej przed I wojną światową (Przyczynek do przenikania niemiecko-żydowskiego kapitału ze Śląska na teren ostrawskiego okręgu przemysłowego) 149
Z. Szkurłatowski, Główne problemy komunalne Legnicy w latach 1945-1970 163
S. Michalkiewicz, Stan i potrzeby badań problematyki gospodarczo-społecznej Śląska okresu Polski Ludowej (1945-1975) 179
B. Pasierb, Główne problemy badawcze współczesnej historii Śląska 193
A. Dereń, J. Pabisz, Działalność państwowej służby archiwalnej na Dolnym Śląsku w latach 1946-1976 215
Recenzje
W. Wojciechowski, Kultura komornicka na Dolnym Śląsku – Z. Bagniewski, 229
J. Bukowska-Gedigowa, Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu Górnej Odry – W. Wojciechowski 231
O. Gierlach, Góra Trębaczy w Trzebnicy w świetle badań archeologicznych w 1964 r. – A. Pawłowski 234
O. Pustejovsky, Schlesiens Übergang an die böhmische Krone. Machtpolitik Böhmens im Zeichen von Herrschaft und Frieden – S. Solicki 236
Regesty śląskie 1343-1348 – G. Labuda 238
R. Zuber, Kolonisace Jesenicka do XV stol. – W. Gładkiewicz 239
J. Janczak, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku – Z. Rzepa 240
J. P. McGuire, Iwonski in Texas, Painter and Citizen – A.Brożek 244
I. Mierzwa, Działalność wydawnicza Karola Miarki Młodszego  – M. Pater 244
S. Schimitzek, Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ (1920-1939) – L. Smołka 246
R. Hajduk, Pogmatwane drogi – L. Smołka 249
D. Tomczyk, Przełamanie linii Odry w 1945 roku przez Armię Radziecką na Śląsku Opolskim – A. Konieczny 251
B. Potyrała, Kształtowanie się kadry nauczycielskiej liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku; tenże, Rozwój sredniego szkolnictwa ogólnokształcącego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1966; B. Potyrała, M Szlufik, Szkolnictwo ogónokształcące na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970 – J. Dudek 253
Wypisy do dziejów ziemi opolskiej – W. Kaczorowski 256
Szkice nyskie. Studia i materiały, t. I – J. Pawlik 257
J. Glensk, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. II – F. Hawranek 260
Bibliografia krajoznawcza województwa wrocławskiego 1945-1970 – B. Turoń 261
Dyskusje
Historia Śląska, . III, cz. 1 – K. Wajda, A. Brożek, R. Gelles 263
Kronika naukowa
T. Kulak, Konferencja pt. „Kształtowanie stereotypu Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w XIX i XX wieku”, Trzebieszowice 10-11 IX 1976 r. 274
T. Marczak, II konferencja poświęcona koordynacji badań nad historią Śląska, 19 IX 1976 r. 277
S. Solicki, XIX posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej we Wrocławiu, 8-9 XI 1976 r. 280
K. Matwijowski, Konferencja poświęcona sposobom uchwalania konstytucji w XVII w., Wrocław 26 XI 1976 r. 283
W. Suder, 1500-lecie upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Konferencja w Karpaczu, 8-9 XII 1976 r. 284
Regulamin nagrody imienia Profesora Józefa Leszczyńskiego. 285

 

706 Total Views 1 Views Today