33, 1978, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_33_1978_1 Oryginał
27 MB 47
pdf Sobotka_33_1978_1_ocr Plik OCR
15 MB 0
pdf Sobotka_33_1978_1 Spis treści
180 kB 0
Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Mularczyk, Dwa bunty rycerstwa śląskiego przeciw książętom wrocławskim w drugiej połowie XIII wieku 1
J. Majchrzak, Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne 19
B. Nazimek, Poglądy Bartoša pisarza praskiego 33
J. Fabiański, Tematyka polska w twórczości Adolfa Menzla 45
A. Galos, Z dziejów Wrocławia w latach reakcji po Wiośnie Ludów 55
F. Biały, Z dziejów NSDAP okręgu śląskiego 1929-1932 69
Recenzje
M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen – K. Fiedor 83
Dějiny Polska – R. Gładkiewicz 85
S. Matzen-Stöckert, Die mittelalterliche ländliche Besiedlung der Kreise Breslau und Neumarkt – S. Solicki 90
Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku – K. Matwijowski 92
J. Roger, Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku – J. Majchrzak 93
J. Benyskiewicz, Posłowie polscy w Berlinie w latach 1866-1890 – A. Galos 96
B. Reiner, Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-1939 – L. Smołka 99
J. Jaworska-Lipska, Wspomnienia Zagłębianki – L. Smołka 102
M. Murek, Z kart Stronnictwa Demokratycznego w regionie węgla i stali 1937-1974 – A. Wróbel 103
Studia nad faszyzmen i zbrodniami hitlerowskimi – T. Kulak 106
„Studia Śląskie”, t. XXX – A. Galos 108
„Głos Olesna”, t. IX – R. Gelles 110
Omówienia
R. Pražák, Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848) – R. Gładkiewicz 113
H. Horstmann, Wappen, Fahnen, Bürgersiegel – S. Solicki 113
Pläne und Grundrisse von Städten sozialistischer Länder Europas (1574-1850) – A. Trznadel 114
Kroniky válečných dob – R. Gładkiewicz 114
G. R. Nielsen, In Search of a Home: the Wends (Sorbs) on the Australian and Texas Frontier – A. Brożek 115
J. Pośpiech, S. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk – M. Pater 116
H. von Rickhoff, German-Polish Relations 1918-1933 – K. Różewicz 117
„Rocznik Ziemi Kłodzkiej”, t. XI/XIII – Z. Szuszkiewicz 118
„Przegląd Zachodni”, 1975, nr 5-6 – K. A. Kuczyński 119
Kronika naukowa
S. Żyga, Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona 60 Rocznicy Rewolucji Październikowej 120
K. Matwijowski, Sesja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Feliksa Dzierżyńskiego 121
R. Gładkiewicz, Drugi Zjazd Absolwentów Historii Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu (17-18 IX 1977 r.) 122
Elżbieta Kościk, Uroczystość promocji prof. dra Stefana Inglota na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 126
Krzysztof Kawalec, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków w okresie od lipca 1974 do sierpnia 1977 r. 126
701 Total Views 1 Views Today