34, 1979, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_34_1979_3 Oryginał
37 MB 38

sob125

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Jasiński, Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem „Zofii z Doren” 339
V. Štěpan, Nieznany list Jana Sobieskiego z 1672 r. 359
Z. Sládek, J. Tomaszewski, Próby integracji ekonomicznej Europy środkowej i południowo-wschodnodniej w latach trzydziestych XX w. 377
K. Pawlik, Obozy uchodźców niemieckich w Łambinowicach (1921-1924) na terenie obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej 403
Miscellanea źródłowe
A. Dereń, Akta m. Wrocławia 1221-1945 (zestawienie grup rzeczowych) 421
A. Brożek, Materiały do dziejów powstań Śląskich w zbiorach Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 437
Recenzje
P. Kunze, Die preussische Sorbenpolitik 1815-1847 – M. Pater 441
O. Słomczyńska, Książka polska w Opolu 1800-1890 – M. Pater 444
J. Musioł, Sądy polowe w III powstaniu śląskim – A. Lityński 446
Wspomnienia opolskich komunistów – L. Smołka 448
M. Lis, Odbudowa postaw gospodarki Śląska Opolskiego na przykładzie przemysłu (1945-1949) – S. Senft 452
„Klasa robotnicza na Śląsku”, t. IV – A. Galos 454
Z. Kowalski, T. Swedek, Aleksander Zawadzki przyjaciel Opolan – J. Juchnowski 456
Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska – M. S. Wolański 457
M. Fazan, J. Kantyka, Serca, myśli, czyny Ludowej Ojczyźnie. Szkice z dziejów ruchu młodzieżowego w województwie katowickim – L. Kalicki 459
J. Mądry, Kultura jako instrument polityki zagranicznej RFN 1949-1975 – J. M. Kupczak 459
A. i C. Nowaczykowie, Region legnicki. Zarys charakterystyki geograficznej – J. Janczak 462
Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach, t. I – J. Janczak 463
O. Prus, Bibliografia archeologii województwa legnickiego – M. Janczak 464
Kronika naukowa
L. Smołka, Gwarancje niepodległości i bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 466
A. Basak, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w 1978 r. 469
649 Total Views 1 Views Today