35, 1980, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_2 Oryginał
83 MB 39

sob1980-2-2sob1980-2-1

Materiały konferencji „Ród Sobieskich”, Wrocław – Oława 22–23 IX 1979 r.
J. Wimmer, Tradycje wojskowe rodu Sobieskich 149
J. Seredyka, Jakub Sobieski – przywódca izby poselskiej 163
Z. Trawicka, Pozasejmowa działalność polityczna Jakuba Sobieskiego 171
K. Grygajtis, J. Janczak, Powrót Lipków pod sztandary Rzeczypospolitej 181
A. Przyboś, Jan Sobieski w obozie malkontentów (1669–1673) 191
K. Matwijowski, Jan III Sobieski jako mąż stanu 201
M. Komaszyński, Legenda i prawda o ostatnich latach Jana III 211
V. Ciobanu, Jan Sobieski w historiografii rumuńskiej 223
L. Hopp, Ruch niepodległościowy szlachty węgierskiej przeciwko Habsburgom a Sobieski 229
G. Jonasson, Polska i Szwecja za czasów Jana III Sobieskiego 237
M. Šmerda, Wyprawa wiedeńska Jana Sobieskiego a kraje czeskie 243
S. Grzybowski, Anglia a odsiecz wiedeńska 253
M. Wagner, Polityka kadrowa Jana III Sobieskiego w latach 1668–1696 261
S. Sobek, Jazda pancerna za Jana III 269
E. Cieślak, Stosunek Jana III Sobieskiego do Gdańska 273
R. Szczygieł, Jan III Sobieski a Zamość 283
K. Krupiński, Rola starostwa gniewskiego w gospodarce Jana Sobieskiego 291
W. Odyniec, Mecenat Jana III Sobieskiego w Prusach Królewskich 297
W. Fijałkowski, Niezwykła „porta triumphalis” Jana III Sobieskiego 303
W. Roszkowska, Mecenat królewicza Aleksandra – teatr Armonte Calidio (1709–1714) 311
J. Szkoda, Postać Marii Kazimiery Sobieskiej w historiografii polskiej XIX w. 323
S. Szpilczyński, Najprawdopodobniejsza przyczyna zgonu Jana III Sobieskiego 329
Ł. Częścik, Ostatnie lata panowania Jana III oraz bezkrólewie i wolna elekcja po jego zgonie w świetle pamiętników Mongrillona 337
S. Orszulik, Polemika wokół kandydatury Sobieskich do korony w okresie bezkrólewia 1696/97 341
E. Jastrzębska, Maria Kazimiera Sobieska wobec kandydatury syna Jakuba podczas bezkrólewia w świetle depesz ambasadora Polignaca (1696–1697) 351
Z. Libiszowska, Ród Sobieskich w Europie po śmierci Jana III 355
J. A. Gierowski, Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej 369
M. Drozdowski, Sobiescy a Stanisław Leszczyński 383
J. Staszewski, Królewicz Aleksander Sobieski kandydatem do korony węgierskiej 391
G. Platania, Angielskie małżeństwo Marii Klementyny Sobieskiej 401
A. Sowa, Wpływ doświadczeń okresu panowania Jana Sobieskiego na postawy ministrów Augusta II 411
B. Rok, Postać Jana Sobieskiego w kalendarzach czasów saskich 421
K. Maliszewski, Jakub Kazimierz Rubinkowski, autor „Janiny”, poczmistrz królewski i rajca toruński – propagator legendy i kultu Jana III Sobieskiego w czasach saskich 427
A. Galos, Obchody rocznicy wiedeńskiej w XIX wieku 433
Spis skrótów 440
867 Total Views 1 Views Today