35, 1980, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_4_src Oryginał
100
pdf Sobotka_35_1980_4_ocr Plik OCR
76
pdf Sobotka_35_1980_4 Spis treści
52

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Kompetencje ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych i ich miejsce w systemie zjazdów 577–586
Marian S. Wolański, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec utworzenia dwu państw niemieckich 587–605
Miscellanea źródłowe
Władysław Dziewulski, Kłodzka starszyzna cechowa w r. 1369 607–611
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Muzyczne kontakty Berlioza ze Śląskiem 613–613
Andrzej Brożek, Materiały do dziejów powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach Instytutu Historycznego im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie 619–621
Recenzje
623–653
Kronika naukowa
655–658

 

1022 Total Views 1 Views Today