36, 1981, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_36_1981_2_src Oryginał
58 MB 106
pdf Sobotka_36_1981_2_ocr Plik OCR
30 MB 80
pdf Sobotka_36_1981_2 Spis treści
229 kB 87

Autor Tytuł / Dział Str.
Małgorzata Kaganiec Ze studiów nad heraldyką Piastów Śląskich – Piastowie oleśniccy 197–218
Kazimierz Orzechowski „Terra” w śląskich źródłach narracyjnych do końca XIV wieku 219–242
Mieczysław Pater Śląskie odgłosy powstania listopadowego 243–265
Adam Galos Władze pruskie wobec obchodów rocznicy wiedeńskiej w 1883 r.  267–278
Janusz Gruchała Sprawa Śląska Cieszyńskiego w polityce i działalności PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego (1897-1918) 279–291
Marek Kazimierz Kamiński Walka KPCz o reorientację czechosłowackiej polityki zagranicznej wobec Polski (październik 1946 – luty 1947) 293–313
Recenzje
315–348
Kronika naukowa
349–355
Nekrologi
Stanisław Solicki Bronisław Kocowski 2 V 1907 – 19 IX 1980 356–358
1229 Total Views 2 Views Today