38, 1983, 4

sob154sob153

Stosunki polsko-austriackie. Artykuły wygłoszone na sesji
Wrocław – Oława 15–16 IV 1983
 Słowo wstępne – Krystyn Matwijowski 447
A. Sucheni-Grabowska (Warszawa), Jagiellonowie i Habsburgowie w pierwszej połowie XVI w. Konflikty i ugody 449
S. Cynarski (Kraków), Z dziejów stosunków polsko-austriackich w drugiej połowie XVI wieku 469
H. Wisner (Warszawa), Rzeczpospolita i Habsburgowie. Czasy Zygmunta III 479
Z. Wójcik (Warszawa), Stosunki polityczne polsko-austriackie w drugiej połowie XVII wieku 487
M. Šmerda (Brno – Czechosłowacja), Czesi a stosunki polsko-austriackie w latach 1648-1795 505
J. A. Gierowski (Kraków), Stosunki polsko-austriackie w czasach saskich 517
E. Rostworowski (Kraków), Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski 527
V. Ciobanu (Jassy – Rumunia), Pierwszy rozbiór Polski i aneksja północnej Mołdawii przez Austrię 537
Marian Drozdowski (Poznań), Austria wobec koncepcji powołania Rady Nieustającej w dobie pierwszego rozbioru 547
Henryk Kocój (Katowice), Stosunki polsko-austriackie w świetle raportów chargé d’affaires Austrii w Warszawie Benedykta de Cachégo 553
Bogdan Rok (Wrocław), Znajomość Austrii w polskich dziełach geograficznych w XVIII wieku 577
Artykuły recenzyjne i recenzje
Dż. O. Gałustian, Kulturnaja żiźń armiańskich kolonij średniewiekowoj Polszi (XVI-XVII w.) – K. Matwijowski 583
J. Komasara, Jan III Sobieski miłośnik ksiąg – J. Maroń 585
T. Adamek, Sobieski pod Wiedniem – K. Matwijowski 587
M. de Mongrillon, Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698) – K. Matwijowski 588
M. Komaszyński, Teresa Kunegunda Sobieska – W. Roszkowska 590
K. Maliszewski, Jakub Kazimierz Rubinkowski, szlachcic, mieszczanin, toruński erudyta barokowy – K. Matwijowski 598
Biuletyn-Informator Towarzystwa Polsko-Austriackiego – K. Matwijowski 601
Kronika naukowa
K. A. Kuczyński, Sesja naukowa „Odsiecz wiedeńska i stosunki polsko-austriackie w latach 1683-1982” (Lublin 4-5 XI 1982) 603
K. Matwijowski, Konferencje naukowe w 300 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 604
Nekrologi
Prof. Adam Kersten (1930-1983) 607
Wykaz skrótów 613

 

527 Total Views 1 Views Today