38, 1983, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_38_1983_4_src Oryginał
52 MB 96
pdf Sobotka_38_1983_4_ocr Plik OCR
34 MB 64
pdf Sobotka_38_1983_4 Spis treści
228 kB 76

Autor Tytuł / Dział Str.
Stosunki polsko-austriackie. Artykuły wygłoszone na sesji Wrocław – Oława 15–16 IV 1983
Krystyn Matwijowski, Słowo wstępne 447
Anna Sucheni-Grabowska, Jagiellonowie i Habsburgowie w pierwszej połowie XVI w. : konflikty i ugody 449–467
Stanisław Cynarski, Z dziejów stosunków polsko-austriackich w drugiej połowie XVI wieku 469–477
Henryk Wisner, Rzeczpospolita i Habsburgowie : czasy Zygmunta III 479–486
Zbigniew Wójcik, Stosunki polityczne polsko-austriackie w drugiej połowie XVII wieku 487–504
Milan Šmerda, Czesi a stosunki polsko-austriackie w latach 1648-1795 505–516
Józef Andrzej Gierowski, Stosunki polsko-austriackie w czasach saskich 517–526
Emanuel Rostworowski, Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski 527–536
Veniamin Ciobanu, Pierwszy rozbiór Polski i aneksja północnej Mołdawii przez Austrię 537–545
Marian Drozdowski, Austria wobec koncepcji powołania Rady Nieustającej w dobie pierwszego rozbioru 547–552
Henryk Kocój, Stosunki polsko-austriackie w świetle raportów chargé d’affaires Austrii w Warszawie Benedykta de Cachégo 553–575
Bogdan Rok, Znajomość Austrii w polskich dziełach geograficznych w XVIII wieku 577–582
Artykuły recenzyjne i recenzje
583–602
Kronika naukowa
603–605
Nekrologi
Krystyn Matwijowski Prof. Adam Kersten (1930-1983) 607–612
Wykaz skrótów 613
1115 Total Views 1 Views Today