39, 1984, 3

sob158

Artykuły i studia materiałowe
J. Gruchała, Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na początku XX w. (do 1914 r.) w ocenie czeskich stronnictw politycznych 351
E. Zawacka, „Raciborzanki” w służbie zagranicznej łączności Armii Krajowej 365
A. Magierska, Z problemów kształtowania się administracji ziem zachodnich i północnych 391
R. Majewski, Z problematyki walk o wyzwolenie Wrocławia w 1945 r. 411
Artykuły recenzyjne i recenzje
Slawen und Deutsche zwischen Elbe und Oder – J. Strzelczyk 429
Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu – K. Bobowski 430
Umění doby posledních Přemyslovců – A. Barciak 432
U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem – S. Solicki 434
Kopczyk szczęśliwej wiktorii wiedeńskiej z listów króla Jana III i królowej Marysieńki tudzież z diariusza królewicza Jakuba usypany – J. W. Maroń 435
Dyaryusz wideńskiej okazyji Imci Pana Mikołaja na Dyakowcach Dyakowskiego podstolego latyczowskiego – H. Szemborski 436
J. Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej od schyłku XVIII do lat sześćdziesiątych XIX w. – Z. Kwaśny 437
Dzieje ruchu robotniczego na Górnym Śląsku – A. Galos, W. Wrzesiński 438
W. Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919 – J. Gruchała 444
W. Hładkiewicz, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949 – J. M. Kupczak 447
M. Iwanek, Życie polityczne i społeczne w Kotlinie Jeleniogórskiej 1945-1949 – E. Kościk 449
J. Kociszewski, Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego – E. Kościk 451
P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych – F. Kusiak 457
„Historická Geografie” – J. Kościk 461
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. I, z. 1-2 – K. Bobowski 463

 

456 Total Views 1 Views Today