39, 1984, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_39_1984_3_src Oryginał
79
pdf Sobotka_39_1984_3_ocr Plik OCR
56
pdf Sobotka_39_1984_3 Spis treści
75

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Janusz Gruchała, Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na początku XX w. (do 1914 r.) w ocenie czeskich stronnictw politycznych 351–364
Elżbieta Zawacka, „Raciborzanki” w służbie zagranicznej łączności Armii Krajowej 365–390
Anna Magierska, Z problemów kształtowania się administracji ziem zachodnich i północnych 391–410
Ryszard Majewski, Z problematyki walk o wyzwolenie Wrocławia w 1945 r. 411–427
Artykuły recenzyjne i recenzje
429–464
Kronika Naukowa
465–473
Nekrologi
Krystyn Matwijowski, Ks. Biskup Wincenty Urban (1911–1983) 474–479
959 Total Views 1 Views Today