40, 1985, 1

sob160

Artykuły
Wstęp 1
A. Galos, Problematyka zachodnia w publicystyce Stanisława Bełzy 3
J. Kolbuszewski, Ziemie zachodnie w powieściach Artura Gruszeckiego 25
T. Kulak, Jan Ludwik Popławski – twórca polskiej myśli zachodniej przełomu XIX i XX wieku. U źródeł „idei piastowskiej ” Narodowej Demokracji 41
A. Juzwenko, Uwagi o Leona Wasilewskiego stosunku do Górnego Śląska i zaboru pruskiego 55
W. Wrzesiński, Stanisław Kozicki wobec problemów polskiej myśli zachodniej w latach II Rzeczypospolitej 69
K. Kawalec, Problematyka zachodnia w publicystyce Jędrzeja Giertycha 91
L. Smołka, Z badań nad poglądami Kazimierza Malczewskiego o Śląsku Opolskim (1922-1939) 109
T. Marczak, Ziemie Odzyskane w powojennej publicystyce Eugeniusza Kwiatkowskiego 125
S. Ciesielski, Myśl zachodnia Władysława Gomułki (1943-1948) 147
Recenzje i omówienia
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, t. 1-2  A. M. Kosler, Die preussische Volksschulpolitik in Oberschlesien – A. Galos 161
Glück auf, Kameraden! Die Bergarbeiterorganisationen in Deutschland – A. Brożek 162
B. Drewniak, Das Theater in NS-Staat – K. Gajek 170
P. Matusak, Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 – B. Gralak 177
A. Basak, T. Marczak, Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1 – M. Dymarski 178
„Głos Olesna”, R. 13, 1981 – W. Pasieka 179
Historická geografie, nr 21 – J. Kościk 181
„Rocznik Jeleniogórski”, t. XXI, 1983 – E. Kościk 182
Studia i materiały z dziejów Śląska, t. 13 – Z. Kwaśny 183
Nekrologi
Andrzej Dereń (20 XII 1908 – 8 VII 1984) – E. Kobzdaj 185
Doc. dr hab. Eugeniusz Kopeć (30 XII 1933-29 VII 1984) pseud. F. Gdula, S. Lasota – M. Heller 187

 

558 Total Views 1 Views Today