40, 1985, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_2_src Oryginał
23
pdf Sobotka_40_1985_2_ocr Plik OCR
23
pdf Sobotka_40_1985_2 Spis treści
47

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Krystyna Gancarczyk, W kwestii początków zakonu joannitów na Śląsku 191–201
Jerzy Hauziński, Śląsk wobec cesarstwa Staufów w świetle listu Fryderyka II Hohenstaufa do Bolesława II Łysego 203–223
Kazimierz Orzechowski, „Terra” w dokumentach śląskich do końca XIV wieku 225–251
Władysław Misiak, Przemiany kultury na Dolnym Śląsku w czterdziestoleciu Polski Ludowej 253–274
Miscellanea źródłowe  281–332
Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka, Ustawodawstwo apteczne Piastów brzeskich w XVII w. 275–280
Recenzje i omówienia
281–332
Kronika naukowa
Rościsław Żerelik, Sesja popularnonaukowa „Górnictwo i hutnictwo miedzi na Dolnym Śląsku” 333–334
939 Total Views 1 Views Today