40, 1985, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_3_src Oryginał
81
pdf Sobotka_40_1985_3_ocr Plik OCR
60
pdf Sobotka_40_1985_3 Spis treści
67

Autor Tytuł / Dział Str.
Czterdziestolecie Uniwersytetu
338
 Wojciech Wrzesiński, Pierwszy rok Senatu Akademickiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, wydał W. Wrzesiński 339–387
 Leonard Smołka Życiorysy uniwersyteckie Wrocławia, wydał L. Smołka 389–416
 Janusz Albin, Przemówienie sprawozdawcze za rok akademicki 1947/48 i 1948/49 prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra Seweryna Wysłoucha w dniu 3 X 1949 r., wydał J. Albin 417–439
Recenzje i omówienia
441–465
Kronika naukowa
Romuald Gelles, Konferencja naukowa w Śląskim Okręgu Wojskowym 467
1067 Total Views 1 Views Today