40, 1985, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_4_src Oryginał
80
pdf Sobotka_40_1985_4_ocr Plik OCR
75
pdf Sobotka_40_1985_4 Spis treści
76

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Ambroży Bogucki, O starszeństwie, komasacji i podzielności urzędów śląskich w XIII w. 471–490
Roman Smolski, Stronnictwo Demokratyczne na Dolnym Śląsku w 1945 r. 491–505
Zenon Jasiński, Polacy w Czechosłowacji w świetle spisu ludności z 1980 r. 507–516
Miscellanea źródłowe
Jerzy Myszor, Towarzystwo Katolickich Robotników Św. Józefa w Dębie. Protokolarz posiedzeń 1906-1919 517–530
Artykuły recenzyjne i recenzje
531–578
Kronika naukowa
579–587
1078 Total Views 2 Views Today