4, 1949

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_4_1949_src Oryginał
44 MB 8
pdf Sobotka_4_1949_ocr Plik OCR
12 MB 32
pdf Sobotka_4_1949 Spis treści
109 kB 7

Autor
 Tytuł / Dział
Str.
Ewa Maleczyńska: Organizacja i dorobek pracy nad historią Śląska w okresie 1945-1948 1–13
Marta Burbianka: Zarys dziejów handlu księgarskiego we Wrocławiu do połowy XVII w. 14–88
Krystyna Pieradzka: Związki handlowe Łużyc ze Śląskiem w dawnych wiekach 89–104
Karol Maleczyński: Z przeszłości Jeleniej Góry i okolicy 105–119
Mirosława Chamcówna: Z życia studentów polskich w Prószkowie na Opolszczyźnie w drugiej połowie XIX w. 120–137
Józef Łazinka: Wychodźstwo polskie w Westfalii i Nadrenii 1890 do 1923. cz. I 138–159
Adam Galos: Walka kapitalistów górnośląskich o robotnika galicyjskiego (1904-1914) 160–186
Andrzej Dereń: Zbiory genealogiczne Biblioteki Rehdigera we Wrocławiu 187–191
Józef Gierowski: Z dziejów handlu Wrocławia z Polską w dobie saskiej 192–199
Zofia Gostomska-Zarzycka: Dwa listy nieznane J. Wybickiego i T. Czackiego 200–203
Amelia Dician: Wrażenia Tadeusza Wasilewskiego z podróży po Śląsku w 1820 roku 204–208
Wiktor Hahn: Koncerty Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 1821 r. 209–210
Wiktor Hahn: Polski opis Wrocławia z 1827 r. 211–217
Jan Hulewicz: Stosunki polskiego środowiska uniwersyteckiego we Wrocławiu z Akademią Umiejętności w Krakowie pod koniec XIX w. 218–221
Recenzje i sprawozdania
222–289
Kronika
290–304
678 Total Views 1 Views Today