6, 1951

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_6_1951_src Oryginał
30 MB 358
pdf Sobotka_6_1951_ocr Plik OCR
9 MB 682
pdf Sobotka_6_1951_1 Spis treści
32 kB 148
6, 1951
[Sobótka = Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka]
Spis treści
 Autor
Tytuł / Dział
Str.
Spis współpracowników
Z referatu Prezydenta R. P. Bolesława Bieruta na posiedzeniu sejmu ustawodawczego w dniu 18 lipca 1952 r. 5–6
Z Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 7
Od Redakcji 9–13
Artykuły
Bartoš F. M.: Postylla dr Jana Štěkny 14–25
Gaba A.: Kontakty Władysława IV ze szlachcicem morawskim 26–29
Graus F.: „Prawo lenne” w Czechach 30–44
Grobelny A.: Szkoły  Cieszyńskie w XVIII w. 45–49
Hajek Z.: Dwukrotny pobyt Henryki Pustowójtówny w Pradze 50–91
Indra B.: Polscy uchodźcy na Śląsku w latach 1864-1866 92–127
Macůrek J.: Jeszcze w sprawie stosunków czesko-polskich w dobie powstania 1618-1620 128–140
Peřich L.: Przemysł w Cieszyńskiem w pierwszej połowie XIX wieku 141–156
Petraš O.: Kompozycje Marcina Mielczewskiego w archiwum arcybiskupim w Kromieryżu 157–172
Radimsky J.: Wykaz polskich więźniów politycznych w Szpilbergu 1839-1848 173–188
Sivek A.: Dwie uwagi o śląskim odrodzeniu 189–194
Strnad J.: Polskie powstanie listopadowe i Morawy w latach trzydziestych XIX wieku 195–224
Svatek J.: Polskie patenty i ogłoszenia urzędowe w Archiwum Krajowym w Opawie 225–231
Turek A.: Przybysze z Polski w Opawskiem, Karniowskiem i na morawskich enklawach w XVI i XVII wieku 232–244
Recenzja
Žáček W.: Polska a Czechy, Dziesięć wieków sąsiedztwa 245–252
Komunikaty
253
1320 Total Views 1 Views Today