68, 2013, 4

Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Między świadomością narodową i regionalną. Śląsk podzielony (1918–1945) 3
Artykuły i studia materiałowe
Tomasz Kruszewski, Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych Śląska (1918–1945) 7
Miron Urbaniak, Czynniki integrujące i dezintegrujące gospodarkę Śląska w latach 1918–1945 33
Tomasz Przerwa, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska jako regionu (1918–1945) 57
Grzegorz Strauchold, Zagadnienia etniczne a spójność społeczna Śląska w latach 1919–1945 75
Bernard Linek, Tożsamość śląska w okresie państw narodowych (1918–1945) 69
Anniversaria
Andrzej Olejniczak, Epilog bitwy pod Budziszynem. Kampania Napoleona na Dolnym Śląsku wiosną 1813 r. 121
Miscellanea źródłowe
Marek L. Wójcik, Nieznana pieczęć kanonika wrocławskiego Gerlacha z Pogorzeli. XIII-wieczneznalezisko z okolic Strzegomia 135
Aartykuły recenzyjne i recenzje
Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, red. Ryszard Gładkiewicz, Teresa Sołdra-Gwóźdź, Marek S. Szczepański – Bogusław Czechowicz 147
Jacek Baluch, Zamazany inkaustem rękopis czyli śląsko-czeska sprośna śpiewka – Wojciech Mrozowicz 151
Elżbieta Henryka Borkowska, Rola Wielkopolan w życiu narodowym Górnego Śląska w końcu XIX i na początku XX wieku. Zarys problematyki – Marek Czapliński 155
Gerd Behrens, Der Mythos der deutschen Überlegenheit. Die deutschen Demokraten und die Entstehung des polnischen Staates 1916-1922 – Jacek Piotrowski 157
Piotr Biliński, Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Biografia naukowa i polityczna – Piotr Ruciński 160
Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984), uczony i opiekun narodowych dóbr kultury – Tomasz Serwatka 165
Bohdan Łukaszewicz, Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956. Materiały biograficzne – Grzegorz Strauchold 169
Kronika naukowa
Łukasz Wolak, Posiedzenie uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. Polska Emigracja Polityczna 1939–1990, Warszawa, 18 X 2013 r. 171
Wojciech Mrozowicz, Debaty edytorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 22 X 2013 r. 172
Roland Czarnecki, Międzynarodowa konferencja Die Stadtchronistik in den Lausitzen in vergleichender Perspektive (Kronikarstwo miejskie na Górnych i Dolnych Łużycach w perspektywie porównawczej), Bauzten, 8–9 XI 2013 r. 173
Nekrologi
Marek Czapliński, Krystyn Matwijowski, Adam Galos (22 VII 1924 – 11 IV 2013) 177
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 187
Współpracownicy numeru 191

 

 

1313 Total Views 1 Views Today