70, 2015, 2

Artykuły i studia materiałowe
Krzysztof Fokt, Denuo de Legenicensi potestate: uwagi o znaczeniu Legnicy w księstwie Bolesława Wysokiego 3
 Bogusław Czechowicz, Traktat ołomuniecki z 1479 r.  17
 Agnieszka Patała, Wrocławscy kupcy w Antwerpii od drugiej ćwierci XV do połowy XVI w. – zarys problemu 33
 Andrzej Dębski, Od Zur Lachmuskel do Kristall-Palast. Z dziejów kina i jego roli społecznej we Wrocławiu do 1945 roku 49
 Krzysztof Siwek, Śląsk i Europejska Organizacja Węgla w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948 (na podstawie dokumentów Foreign Office) 63
Miscellanea źródłowe
 Bożena Guldan-Klamecka, Ocalić od zapomnienia. Uwagi w związku z wystawą Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 27 IV–19 VII 2015 roku  79
 Aleksandra Ziober, Opis podróży po Śląsku i Czechach starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza z połowy XVIII wieku  91
 Jarosław Robert Kudelski, Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa a zaginięcie numizmatów ze zbiorów zgorzeleckich (1947–1953)  99
Anniversaria
 Tomasz Głowiński, Klęska w przededniu zwycięstwa. Nieudane sowieckie szturmy na Festung Breslau – luty–kwiecień 1945 roku  113
Artykuły recenzyjne i recenzje
Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”… Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi, red. Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold – Piotr Badyna 135
Etruskowie i Grecy. Kolekcja J. Em. Henryka kardynała Gulbinowicza, oprac. Irena Kramarek – Małgorzata Pawlak.  140
 Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski – Dominik Sawina 144
Husitské století, vyd. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup – Premysl Bar 149
 Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.) – Maciej Badowicz 151
 Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870–1871 – Marek Czapliński 157
 Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna – Jan Ryszard Sielezin 158
 Jacek Tebinka, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska – Tomasz Serwatka 163
 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej – Krzysztof Łagojda 167
 Barbara Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku – Joanna Nowosielska-Sobel 173
„Nowa Kronika Wałbrzyska”, 2, red. Sylwia Bielawska – Grzegorz Strauchold  176
Kronika naukowa
 Joanna Wolska, Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” (Poznań, 10–12 X 2014 r.)  179
 Izabela Chat, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Śląsk w życiu i twórczości Jana Długosza” (Opole, 24 IV 2015 r.)  183
 Wojciech Mrozowicz, Inauguracja Roku Jana Długosza (Nowa Brzeźnica–Wieluń, 24 VI 2015 r.) 185
Nekrologi
Stanisław Żyga (20 VII 1928 – 8 III 2015) – Marek Czapliński  189
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 193
Współpracownicy numeru 197

 

 

1164 Total Views 2 Views Today