Sobótka on-line

Pierwsze dwadzieścia tomów (1: 1946 – 20: 1965) mogło tu zostać zamieszczone dzięki finansowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu nr 715 (część) przyznanego w 2016 roku. Miło nam poinformować, że dzięki uzyskaniu finansowania kolejnego projektu, do końca 2017 roku zostanie udostępnione kolejne dwadzieścia tomów (21: 1966 – 40: 1985).

Publikacje, zgodnie z sugestią J.E. Ministra Jarosława Gowina (zob. list), są publikowane na zasadach wolnego dostępu. Wszystkie publikacje zostały zaprezentowane w formie PDF, do którego otwarcia potrzebny jest darmowy program Adobe Reader [link]. Publikacje zostały zaprezentowane bez zmian jeśli chodzi o ich kształt w wersji papierowej. Umożliwia to nie tylko ich studiowanie, ale także wykorzystanie w badaniach naukowych bez najmniejszych różnic w cytowaniu z publikacjami tradycyjnymi.

Redakcja „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” oraz jego wydawca, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, są adresatami licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, wszystkich do tej pory wydanych tomów „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (Redakcja: sobotka@hist.uni.wroc.pl; WTMH: (atohistoria@wtmh.pl) lub tradycyjnej (50–139 Wrocław, ul. Szewska 49). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.

2560 Total Views 7 Views Today