10, 1955, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_3_src Source file
30 MB 1

sob018

Artykuły (z problematyki 1905 roku)
A. Galos Uwagi na temat ruchu robotniczego we Wrocławiu w latach 1905-1906 341
Z. Surman Z dziejów walki robotnika górno-śląskiego w r. 1905 367
J. Raba Walka o jedność organizacyjną w górno-śląskim ruchu robotniczym na przełomie XIX i XX wieku 382
Studia materałowe
A. Skowrońska Z szesnastowiecznym polemik o polskość Śląska 433
M. Komaszyński Z zagadnień mieszkaniowych proletariatu wrocławskiego w pierwszej połowie XIX wieku 446
Miscellanea źródłowe
Mieczysław Pater Inwentarz majątku Franciszka Wincklera za lata 1839-1840 475
Recenzje
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin − K. Maleczyński 496
Sborník Historický − E. Maleczyńska 500
J. Baszkiewicz Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. − W. Korta 501
M. Grosser Krótkie i bardzo proste wprowadzenie do gospodarstwa wiejskiego − R. Heck 505
K. Orzechowski Przekształcanie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku − S. Michalkiewicz 509
Pamiętniki Opolan − K. Jońca 518
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne 522
Kronika naukowa
531
170 Total Views 1 Views Today