10, 1955, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_3_src Source file
30 MB 5
pdf Sobotka_10_1955_3_ocr OCR file
11 MB 6
pdf Sobotka_10_1955_3 Table of contents
43 kB 4
Author
Title / Column
Page
Artykuły (z problematyki 1905 roku)
A. Galos Uwagi na temat ruchu robotniczego we Wrocławiu w latach 1905-1906 341–366
Z. Surman Z dziejów walki robotnika górno-śląskiego w r. 1905 367–381
J. Raba Walka o jedność organizacyjną w górno-śląskim ruchu robotniczym na przełomie XIX i XX wieku 382–432
Studia materiałowe
A. Skowrońska Z szesnastowiecznych polemik o polskość Śląska 433–445
M. Komaszyński Z zagadnień mieszkaniowych proletariatu wrocławskiego w pierwszej połowie XIX wieku 446–474
Miscellanea źródłowe
Mieczysław Pater Inwentarz majątku Franciszka Wincklera za lata 1839-1840 475–495
Recenzje
496–521
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
522–530
Kronika naukowa
531–545
Dalszy rozwój współpracy historyków czeskich i polskich 546

 

205 Total Views 1 Views Today