10, 1955, 4

sob019

Dziesięciolecie Wrocławskich Uczelni
Str
[Depesza gratulacyjna Bolesława Bieruta] 551
Przemówienie Stanisława Kulczyńskiego 552
Artykuły
W. Czapliński Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660 556
M. Szyrocki Niemieckie echa twórczości Kochanowskiego, Szymonowica i Modrzewskiego 611
Studia materiałowe
W. Dziewulski Studia i materiały do dziejów miast śląskich 646
J. Leszczyński Agenci Bohdana Chmielnickiego i Jerzego II Rakoczego na Morawach i na Śląsku 677
B. Zakrzewski Wrocławski ”Giaur” Mickiewicza 690
Wspomnienia z dziesięciolecia
K. Fiedor Wspomnienia z życia i pracy Karola Michalskiego 697
Recenzje
V. Husa, K dějinám nevolnického powstáni roku 1775, O. J. Janeček, Povstání nevolníků v českých zemích roku 1775 − J. Gierowski 714
E. Klein Der Bauernaufstand in Schlesien im Februar 1811 − S. Michalkiewicz 718
Z. Grot Demokracja niemiecka a powstanie styczniowe − M. Pater 721
M. Morelowski Ocalone rękopisy F.B. Wrenhera i ich znaczenie dla historii sztuki i kultury Ślaska − S. Golachowski 723
J. Broda Tartaki chłopskie na Żywiecczyźnie w XVII i XVIII w. − Z. Kwaśny 728
Polemika
W. Dziewulski Odpowiedź na recenzję mgra R. Hecka 731
R. Heck W sprawie odpowiedzi dra W. Dziewulskiego 733
F. Szymiczek W sprawie Pieśni górniczych Górnego Śląska i Pieśni ludowych Śląska Opolskiego 738
Noty sprawozdawcze i bibliograficzne
741
Listy do redakcji
Kronika naukowa
747

 

225 Total Views 1 Views Today